ï»? title_temp 本周杭州建筑钢材市场价格小幅上涨湖南钢材钢铁ç½?天贸钢铁ç½?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="本周杭州建筑钢材市场价格小幅上涨,湖南钢材,湖南钢铁,钢材价格,钢材期货,钢材ç½?钢材市场,钢材行情,钢板,钢é“?金属,冶金,交易,钢厂,电子商务,天贸,湖南,资讯,行情,市场,建站,钢厂价格,长沙市场, 板材, 型材,管材,不锈é’?优钢,建材,炉料,有色金属,钢材,天贸钢铁ç½? name="keywords"> <meta content="天贸钢铁网是湖南新天贸信息咨询有限公司旗下的钢铁行业信息全面的门户网ç«?包括钢铁ç½?钢材ç½?钢铁价格,钢材价格,钢铁行情,钢材行情,钢材价格走势,钢铁价格走势,钢铁市场,钢材市场,钢铁行业分析等信息,为湖南钢铁企业、钢材企业提供最新的钢材价格行情资讯和钢材现货电子商务服åŠ?致力于为湖南钢铁企业、经销商提供最新的资讯信息平台" name="description"> <link href="http://bhwzly.com/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div id=wrapper> <table style="BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; OVERFLOW-Y: hidden; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; HEIGHT: 1px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" background="http://bhwzly.com/tmimages/index_01.gif" > <tr> <td width="14" align="center" valign="top"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/index_01.gif" width="14" height="33" alt="" /></td> <td width="550" height="33" valign="middle"> <iframe frameborder="0" width="550" height="33" bgcolor="#ffffff" src="http://users.tmxxw.com/indexlogin.aspx" scrolling="no"></iframe> </td> <td width="432" valign="middle"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="432" border="0"> <tr> <td width="207" align="center" class="p92"> <script src=http://bhwzly.com/js/thesj.js></script> <script> tick(); </script></td> <td width="75"><a href="http://bhwzly.com/phone/index.asp" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/an-sj.gif" width="125" height="21" border=0 /></a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div id="i3pzba1yccn" class="header"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tr> <td width="217" valign="middle" class="logo"><a href="http://bhwzly.com/"><img src="http://bhwzly.com/images/logo_zx.jpg" alt="天贸钢铁ç½? width="290" border=0 height="90"/></a></td> <td width="783" valign="top"><!--顶部广告 begin--> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="topgg1"><a href="http://bhwzly.com/xj/" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/top_1_1.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> <td class="topgg1"><a href="http://bhwzly.com/jjxs/" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/top_1_2.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> </tr> </table> <!--顶部广告 end--></td> </tr> </table> </div> <!--导航 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=MLogin> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogLeft><a href="#" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/hndh.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogMid> <div id="i3pzba1yccn" class="menu"> <ul> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/">首页</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/bj/">价格中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zx/">资讯中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/">现货é€?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.tmallsteel.com/">钢材商城</a></li> <li ></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/jjxs/">销售竞ä»?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/xj/">采购é€?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/video/">钢铁视频</a></li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=top_menu> <!--品种分栏 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>品种:</span></li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=06&DDX_XL=06&sf=&city=">建材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=01&DDX_XL=01&sf=&city=">板材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=02&DDX_XL=02&sf=&city=">型材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=03&DDX_XL=03&sf=&city=">管材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=05&DDX_XL=05&sf=&city=">优钢</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=04&DDX_XL=04&sf=&city=">不锈é’?/a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=07&DDX_XL=07&sf=&city=">炉料</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=08&DDX_XL=08&sf=&city=">有色金属</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=09&DDX_XL=09&sf=&city=">其他钢材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--品种分栏 end--> <!--城市导航 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>湖南:</span></li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li><a target="_blank" href="#">岳阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">衡阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">益阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">娄底</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">邵阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">怀åŒ?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郴州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">永州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">张家ç•?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">湘西</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--城市导航 end--> <!--城市全国 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>全国:</span></li> <li><a target="_blank" href="#">武汉</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">南昌</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">贵州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">重庆</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">上海</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">广州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">天津</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">北京</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">杭州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">成都</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郑州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--城市全国 end--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogRight><a href="#" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/hnlc.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> </div> <!--导航 end--> <!--网站公告 开å§?-> <!--网站公告 结束--> <!--网站第一排广å‘?开å§?-> <!--第一排广告结æ?-> <!--第一æ ?开å§?-> <div id="i3pzba1yccn" class=main_fy> <!--当前位置部份 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class="location cBlack5"> <div id="i3pzba1yccn" class="ie6 left"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/arrow.gif" width="14" height="12" /> 当前位置ï¼?a href="http://bhwzly.com">首页</a> -> <a >市场资讯</a> -> <a >分析预测</a></div> </div> <!--当前位置部份 end--> <!--钢价第一部份 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class="MLeft"> <!--各地钢材价格 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="news_box"> <div id="i3pzba1yccn" class="news_title">本周杭州建筑钢材市场价格小幅上涨</div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_nform"> 【字体选择ï¼?a class="black" href="javascript:fontZoom(16)">å¤?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(14)"> ä¸?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(12)">å°?/a>ã€?<font class="f12">2019/9/16 9:51:18</font>) </div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_key"> 关键词:钢材 钢铁 钢材ç½?钢铁ç½?湖南钢材 湖南钢铁</div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_img"><a ><img src="http://bhwzly.com/flashindex/tmxc735.jpg" width="735" height="60" border="0"></a></div> <div class="news_content" id="fontzoom"><P>     本周杭州建筑钢材市场价格小幅上涨,上周末,受周五降准利好影响,现货价格小幅上æ¶?0,周一,期螺大幅上涨,现货价格也随之上涨,市场成交放量,大代理成交åœ?000吨左右,å‘?二,随着期螺不再“神奇”,现货价格基本稳定,并且由于周一成交较好,压缩了周二的成交空间,成交相较周一减少4-5成,周三成交有所回升,和周一相比ç¨?逊,沙钢出台钢厂调价政策,螺纹上è°?00å…?吨,市场贸易商大都表示成本增加,后期出货压力偏大,周四随着下午期螺拉涨,价格全天涨20左右ã€?br> <br>     æ¶ˆæ¯é¢ï¼Œ9æœ?日,中国人民银行发布消息,决定于2019å¹?æœ?6日下调金融机构存款准备金çŽ?.5个百分点。此次降准释放长期资金约9000 亿元。周后期,中美贸易有利好释放,特朗普节前最后一天发布利好,宣布将推迟加征中国商品关税,将加å¾?500亿美元高品关税的决定推迟åˆ?0æœ?5日ã€?原先这批商品的关税将ä»?0æœ?日开始由25%提升è‡?0%。再次提振钢市信心ã€?br> <br>     åŽŸææ–™æ–¹é¢ï¼šæˆªè‡³å‘稿ï¼?2日午后唐山、昌黎方坯资源稳,现普碳方坯含税出厂3370<br> <br>     æ€»ä½“来看,本周虽受利好带动,价格小幅上涨,但走向还不明朗,需关注节后产量变化和中美贸易走势,库存压力仍存。预计下周杭州建筑钢材市场价格或以稳为主ã€?br> <br>     价格方面,截è‡?æœ?2日,杭州建筑钢材批量成交指导价格:沙é’?Φ8-10mm高线ä¸?080å…?比上周同期涨10元,中天Φ12mm三级螺纹钢为3900元,比上周同期涨20元;中天Φ25mm三级螺钢ä¸?740 元,比上涨同期涨20元。永é’?Phi;8-10mm三级盘螺ä¸?080元,比上涨同期涨10元。(兰格ï¼? </P></div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_end"> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_msg">天贸钢铁网免责声明:<br> 天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参è€?未经许可,不得转载ã€? <!--本信息仅供您参è€?未经许可,不得转载ã€?br>本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系ã€?-></div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_cmd"> [ <a href="javascript:window.external.AddFavorite(document.location,'$$title$$')"><font color="#000033">收藏该页</font></a> ] [ <a href="javascript:window.clipboardData.setData('Text',location.href);void('0');alert('已复制,您可以粘贴告诉您的朋友们!欢迎再次光临本站!');"> <font color="#FF0000">告诉朋友</font></a> ] [ <a href="javascript:window.close()"><font color="#000033">关闭窗口</font></a> ] [ <a href="javascript:window.print();"><font color="#000033"> 打印资讯</font></a> ]</div> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2">【相关文章ã€?/div> <!--Recommend List Begin--> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="180" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?typeid=023&jshy=&top=6&zf=85"> </iframe> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="Mright"> <!--最新资è®?begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新资è®?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--最新钢材价æ ?begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新钢材价æ ?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?typeid=010,065&top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--各地钢材价格 end--> <div id="i3pzba1yccn" class="Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2">推荐供应å•?</div> <!--Recommend List Begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=cate style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">螺纹é’?/div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>板材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>管材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>型材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>不锈é’?/div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>优钢</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <!--<li> </li>--> <li> </li> <li><a href="http://bhwzly.com/gongsi/hjgm/sy.html" title=湖南华美 target=_blank>湖南华美</a> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div> <!--底部 end--> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div> <div id="i3pzba1yccn" class=main_01> <div id="i3pzba1yccn" class="footnav"> <p><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/guanyuwm.asp">网站介绍</a>| | <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/fuwu/cpfw.html">产品服务</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/baojia/baojia.asp">广告服务</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/sitemap.html">网站导航</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zhaopin.asp">诚聘英才</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/lianxiwomen.asp">联系我们</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/friendlink/yqlj.asp">友情链接</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/feedback/feedback.asp">»ÊÐù²ÊƱƽ̨与天贸对è¯?/a>|</p> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="copyright"> 客服电话ï¼?731-82241060    传真号码ï¼?731-82241051    <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zaixian/zx.html">在线播放<br> </a>    <font color=#213368>增值电信业务经营许可证:湘B2-20130073</font> <br>Copyright 1999-<script>document.write(new Date().getFullYear()); </script> bhwzly.com All Rights Reserved </div> <div id="i3pzba1yccn" style=display:none> </div> </div> </div> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <script type="text/javascript"> var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'}; </script> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jiathis_r.js?move=0&uid=1560128" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4dfff413ae99673eb3cdf406d9e0f453"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='49blv'><p id='49blv'><optgroup id='49blv'></optgroup></p></q><form id='49blv'></form><ol id='49blv'><th id='49blv'><legend id='49blv'></legend></th><bdo id='49blv'><optgroup id='49blv'></optgroup></bdo></ol><dl id='49blv'><tt id='49blv'><tr id='49blv'></tr></tt><address id='49blv'><th id='49blv'></th></address></dl><style id='49blv'><dt id='49blv'></dt><dir id='49blv'></dir></style><dd id='49blv'></dd><dl id='49blv'><sup id='49blv'></sup></dl><table id='49blv'><p id='49blv'><optgroup id='49blv'><tbody id='49blv'><p id='49blv'><dir id='49blv'><div id='49blv'><center id='49blv'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='49blv'><abbr id='49blv'><blockquote id='49blv'><i id='49blv'><select id='49blv'><td id='49blv'><u id='49blv'><ol id='49blv'></ol><big id='49blv'><big id='49blv'></big></big></u><pre id='49blv'><kbd id='49blv'></kbd></pre><del id='49blv'></del></td><button id='49blv'><noframes id='49blv'><option id='49blv'></option><select id='49blv'><span id='49blv'><form id='49blv'></form></span><dd id='49blv'></dd></select><dt id='49blv'></dt></noframes><del id='49blv'><noframes id='49blv'></noframes></del></button><kbd id='49blv'></kbd><form id='49blv'></form><button id='49blv'><noframes id='49blv'><style id='49blv'><big id='49blv'><i id='49blv'></i><tbody id='49blv'></tbody></big></style><abbr id='49blv'></abbr></noframes></button></select></i><li id='49blv'></li></blockquote></abbr><address id='49blv'></address></abbr><address id='49blv'><sub id='49blv'><big id='49blv'><tt id='49blv'><bdo id='49blv'><acronym id='49blv'></acronym></bdo><label id='49blv'><abbr id='49blv'></abbr><em id='49blv'><pre id='49blv'></pre><address id='49blv'><small id='49blv'></small></address></em></label><center id='49blv'><span id='49blv'><b id='49blv'></b></span></center><option id='49blv'><bdo id='49blv'><select id='49blv'><strong id='49blv'><q id='49blv'><sup id='49blv'><abbr id='49blv'></abbr></sup><p id='49blv'></p></q><span id='49blv'><tfoot id='49blv'><ul id='49blv'><div id='49blv'><style id='49blv'><dir id='49blv'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='49blv'><form id='49blv'></form></q></span><noframes id='49blv'><p id='49blv'><sup id='49blv'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='49blv'></option><li id='49blv'></li></big><strong id='49blv'></strong></sub></address><ol id='49blv'><font id='49blv'></font><dl id='49blv'></dl></ol><option id='49blv'></option><th id='49blv'></th><li id='49blv'></li><center id='49blv'><u id='49blv'></u></center><del id='49blv'></del><tfoot id='49blv'></tfoot><p id='49blv'><strike id='49blv'></strike><fieldset id='49blv'></fieldset></p><tr id='49blv'><bdo id='49blv'><ul id='49blv'></ul></bdo></tr><th id='49blv'><tfoot id='49blv'><p id='49blv'><thead id='49blv'><dfn id='49blv'></dfn></thead></p><strong id='49blv'></strong><th id='49blv'></th></tfoot></th><u id='49blv'><blockquote id='49blv'></blockquote></u><b id='49blv'><address id='49blv'></address></b><ins id='49blv'><table id='49blv'><strike id='49blv'><tfoot id='49blv'><ins id='49blv'></ins></tfoot><strike id='49blv'><small id='49blv'><div id='49blv'></div></small></strike></strike><optgroup id='49blv'><big id='49blv'><abbr id='49blv'></abbr></big><kbd id='49blv'><q id='49blv'></q></kbd></optgroup></table><big id='49blv'></big></ins><sub id='49blv'></sub><q id='49blv'><kbd id='49blv'></kbd><dt id='49blv'></dt></q><big id='49blv'><pre id='49blv'><code id='49blv'></code><del id='49blv'><fieldset id='49blv'></fieldset></del><big id='49blv'><dt id='49blv'></dt></big><bdo id='49blv'></bdo></pre></big><noscript id='49blv'></noscript><acronym id='49blv'></acronym><div id='49blv'><tr id='49blv'><b id='49blv'></b></tr></div><dl id='49blv'></dl><tbody id='49blv'><p id='49blv'><noframes id='49blv'></noframes></p><u id='49blv'></u></tbody><dt id='49blv'></dt><dd id='49blv'></dd><big id='49blv'></big><pre id='49blv'></pre><dir id='49blv'><optgroup id='49blv'><select id='49blv'></select></optgroup></dir><font id='49blv'><ol id='49blv'><dir id='49blv'><dl id='49blv'></dl><thead id='49blv'></thead></dir></ol></font><pre id='49blv'><tr id='49blv'><q id='49blv'><fieldset id='49blv'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='49blv'><td id='49blv'><strong id='49blv'><style id='49blv'><acronym id='49blv'></acronym><pre id='49blv'><pre id='49blv'><dir id='49blv'><label id='49blv'><noframes id='49blv'></noframes></label></dir><strike id='49blv'></strike></pre></pre></style></strong><th id='49blv'><dir id='49blv'><dt id='49blv'><b id='49blv'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='49blv'></sub><th id='49blv'></th><legend id='49blv'></legend><style id='49blv'></style><i id='49blv'></i><optgroup id='49blv'></optgroup><noscript id='49blv'><q id='49blv'><tfoot id='49blv'><td id='49blv'><b id='49blv'></b></td></tfoot><pre id='49blv'><code id='49blv'></code><del id='49blv'><form id='49blv'></form></del><address id='49blv'></address></pre></q></noscript><dfn id='49blv'></dfn><optgroup id='49blv'></optgroup><address id='49blv'><sub id='49blv'></sub></address><abbr id='49blv'><ul id='49blv'><big id='49blv'><tbody id='49blv'><dir id='49blv'><tfoot id='49blv'></tfoot><abbr id='49blv'><noscript id='49blv'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='49blv'></tr></big></ul></abbr><dl id='49blv'></dl><div id='49blv'></div><div id='49blv'><ol id='49blv'></ol></div><i id='49blv'></i><i id='49blv'><strong id='49blv'><sup id='49blv'></sup><span id='49blv'><strong id='49blv'></strong><strong id='49blv'></strong></span><option id='49blv'><noscript id='49blv'></noscript></option></strong></i><abbr id='49blv'></abbr><ul id='49blv'></ul><bdo id='49blv'><div id='49blv'></div></bdo><pre id='49blv'><fieldset id='49blv'></fieldset></pre><dfn id='49blv'></dfn><tr id='49blv'><option id='49blv'><kbd id='49blv'></kbd><label id='49blv'><strong id='49blv'><font id='49blv'></font></strong></label><ol id='49blv'><code id='49blv'><td id='49blv'><strike id='49blv'><blockquote id='49blv'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='49blv'></dt><sup id='49blv'><q id='49blv'><dd id='49blv'><q id='49blv'><del id='49blv'><acronym id='49blv'></acronym><tfoot id='49blv'></tfoot><label id='49blv'><strong id='49blv'></strong></label><td id='49blv'></td><ul id='49blv'><select id='49blv'><li id='49blv'></li></select></ul><label id='49blv'></label></del><tbody id='49blv'></tbody><dt id='49blv'></dt></q><small id='49blv'><strike id='49blv'></strike></small></dd></q><label id='49blv'></label></sup></option><pre id='49blv'><ins id='49blv'><td id='49blv'></td><sub id='49blv'><optgroup id='49blv'></optgroup></sub><center id='49blv'><em id='49blv'></em></center><acronym id='49blv'></acronym></ins></pre></tr><tr id='49blv'></tr><center id='49blv'><tbody id='49blv'></tbody><tfoot id='49blv'></tfoot></center><small id='49blv'><th id='49blv'></th></small><small id='49blv'></small><em id='49blv'></em><dfn id='49blv'><dd id='49blv'></dd></dfn><dl id='49blv'><i id='49blv'><td id='49blv'><thead id='49blv'></thead></td></i></dl><style id='49blv'><th id='49blv'><form id='49blv'><span id='49blv'><dl id='49blv'><label id='49blv'></label></dl><th id='49blv'><li id='49blv'><noscript id='49blv'></noscript><tbody id='49blv'></tbody><tbody id='49blv'><form id='49blv'><tbody id='49blv'></tbody><dd id='49blv'><i id='49blv'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='49blv'><ol id='49blv'><b id='49blv'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='49blv'><strong id='49blv'></strong><label id='49blv'><label id='49blv'><tbody id='49blv'><small id='49blv'><noframes id='49blv'></noframes><ul id='49blv'></ul><b id='49blv'></b></small></tbody></label><label id='49blv'><code id='49blv'></code><kbd id='49blv'></kbd></label><u id='49blv'><tt id='49blv'></tt></u></label></tbody><dfn id='49blv'><tbody id='49blv'></tbody></dfn><pre id='49blv'><em id='49blv'><option id='49blv'><dt id='49blv'></dt></option></em></pre><optgroup id='49blv'><thead id='49blv'></thead></optgroup><optgroup id='49blv'></optgroup><optgroup id='49blv'></optgroup><em id='49blv'></em><address id='49blv'></address><blockquote id='49blv'><u id='49blv'><style id='49blv'><b id='49blv'></b><thead id='49blv'><style id='49blv'><strong id='49blv'><ol id='49blv'></ol></strong></style><acronym id='49blv'><del id='49blv'><dd id='49blv'></dd><bdo id='49blv'><legend id='49blv'><kbd id='49blv'><address id='49blv'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='49blv'></tbody></style></u><label id='49blv'><dt id='49blv'></dt></label></blockquote><li id='49blv'><dl id='49blv'><noframes id='49blv'><form id='49blv'></form></noframes></dl></li><td id='49blv'></td><blockquote id='49blv'><th id='49blv'><tr id='49blv'></tr><code id='49blv'><sup id='49blv'><fieldset id='49blv'></fieldset><code id='49blv'></code><big id='49blv'></big></sup></code></th></blockquote><select id='49blv'><kbd id='49blv'><sup id='49blv'></sup><form id='49blv'></form></kbd></select><big id='49blv'></big><em id='49blv'></em><sup id='49blv'><b id='49blv'></b><strong id='49blv'></strong></sup><kbd id='49blv'><ol id='49blv'></ol></kbd><optgroup id='49blv'><tt id='49blv'><font id='49blv'><td id='49blv'></td></font></tt></optgroup><pre id='49blv'><center id='49blv'></center></pre><tt id='49blv'></tt><big id='49blv'><strike id='49blv'><li id='49blv'><kbd id='49blv'></kbd></li><i id='49blv'><blockquote id='49blv'><label id='49blv'><u id='49blv'><ins id='49blv'></ins><dfn id='49blv'></dfn></u></label><noscript id='49blv'><span id='49blv'></span></noscript><td id='49blv'></td><pre id='49blv'><li id='49blv'><td id='49blv'><label id='49blv'></label><pre id='49blv'></pre></td></li></pre><small id='49blv'></small></blockquote></i><b id='49blv'><i id='49blv'></i></b><td id='49blv'><select id='49blv'></select><table id='49blv'><tbody id='49blv'></tbody></table><dt id='49blv'><dd id='49blv'></dd></dt></td></strike><strong id='49blv'><sub id='49blv'></sub><td id='49blv'></td></strong></big><blockquote id='49blv'></blockquote><small id='49blv'></small><dir id='49blv'></dir><tr id='49blv'></tr><center id='49blv'><u id='49blv'></u></center><kbd id='49blv'></kbd><select id='49blv'><u id='49blv'><p id='49blv'><p id='49blv'><em id='49blv'><dfn id='49blv'><table id='49blv'><dl id='49blv'></dl><center id='49blv'></center></table></dfn><div id='49blv'></div><small id='49blv'></small></em></p></p><acronym id='49blv'></acronym><u id='49blv'></u><sup id='49blv'><thead id='49blv'><noscript id='49blv'></noscript></thead></sup></u><ol id='49blv'></ol><sub id='49blv'></sub></select><address id='49blv'></address><dl id='49blv'><small id='49blv'><ul id='49blv'><optgroup id='49blv'><em id='49blv'></em></optgroup><tt id='49blv'></tt><strike id='49blv'></strike></ul><thead id='49blv'><kbd id='49blv'><kbd id='49blv'></kbd><noframes id='49blv'><bdo id='49blv'><sup id='49blv'><div id='49blv'><bdo id='49blv'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='49blv'></label><strike id='49blv'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='49blv'></big><ins id='49blv'><optgroup id='49blv'></optgroup></ins><dl id='49blv'><tbody id='49blv'></tbody></dl><dt id='49blv'></dt><tr id='49blv'><address id='49blv'></address></tr><small id='49blv'><font id='49blv'></font></small><option id='49blv'><thead id='49blv'></thead><em id='49blv'></em></option><tfoot id='49blv'></tfoot><tbody id='49blv'></tbody><li id='49blv'></li><tbody id='49blv'></tbody><address id='49blv'></address><del id='49blv'><big id='49blv'><label id='49blv'><code id='49blv'><th id='49blv'><legend id='49blv'></legend><i id='49blv'></i><form id='49blv'></form></th></code></label></big><dd id='49blv'><span id='49blv'><abbr id='49blv'></abbr></span></dd></del><ol id='49blv'></ol><address id='49blv'><sup id='49blv'><acronym id='49blv'></acronym></sup></address><blockquote id='49blv'></blockquote><font id='49blv'></font><optgroup id='49blv'><bdo id='49blv'></bdo><acronym id='49blv'></acronym></optgroup><del id='49blv'></del><code id='49blv'><select id='49blv'></select><td id='49blv'></td></code><tfoot id='49blv'></tfoot><kbd id='49blv'><b id='49blv'><style id='49blv'><tbody id='49blv'><tr id='49blv'></tr><big id='49blv'></big><ol id='49blv'><u id='49blv'><dfn id='49blv'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='49blv'><b id='49blv'><ins id='49blv'><tt id='49blv'><b id='49blv'><blockquote id='49blv'><dir id='49blv'></dir><label id='49blv'><li id='49blv'></li><i id='49blv'></i><u id='49blv'><tbody id='49blv'></tbody></u></label><li id='49blv'><tt id='49blv'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='49blv'><sub id='49blv'><div id='49blv'></div></sub></fieldset><acronym id='49blv'><td id='49blv'><form id='49blv'></form></td><big id='49blv'><dfn id='49blv'><b id='49blv'><address id='49blv'></address></b><thead id='49blv'><span id='49blv'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='49blv'></ul><tbody id='49blv'><sup id='49blv'><legend id='49blv'><b id='49blv'></b></legend></sup><legend id='49blv'><sub id='49blv'><ul id='49blv'><b id='49blv'><q id='49blv'></q></b></ul><tfoot id='49blv'></tfoot><ul id='49blv'></ul><bdo id='49blv'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='49blv'><label id='49blv'></label></dfn><em id='49blv'><bdo id='49blv'><ins id='49blv'><dl id='49blv'></dl></ins><pre id='49blv'><p id='49blv'></p><span id='49blv'><tt id='49blv'></tt></span></pre></bdo></em></div></html> <script> function fontZoom(size) { document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=size+'px'; } function preview() { bdhtml=window.document.body.innerHTML; sprnstr="<!--startprint-->"; eprnstr="<!--endprint-->"; prnhtml=bdhtml.substr(bdhtml.indexOf(sprnstr)+17); prnhtml=prnhtml.substring(0,prnhtml.indexOf(eprnstr)); window.document.body.innerHTML=prnhtml; window.print(); window.document.body.innerHTML=bdhtml; } </script>