ï»? title_temp 11æœ?9æ—?安徽合肥举办的这场消防(应急)盛会邀你来参观ï¼?湖南钢材钢铁ç½?天贸钢铁ç½?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="11æœ?9æ—?安徽合肥举办的这场消防(应急)盛会邀你来参观ï¼?,湖南钢材,湖南钢铁,钢材价格,钢材期货,钢材ç½?钢材市场,钢材行情,钢板,钢é“?金属,冶金,交易,钢厂,电子商务,天贸,湖南,资讯,行情,市场,建站,钢厂价格,长沙市场, 板材, 型材,管材,不锈é’?优钢,建材,炉料,有色金属,钢材,天贸钢铁ç½? name="keywords"> <meta content="天贸钢铁网是湖南新天贸信息咨询有限公司旗下的钢铁行业信息全面的门户网ç«?包括钢铁ç½?钢材ç½?钢铁价格,钢材价格,钢铁行情,钢材行情,钢材价格走势,钢铁价格走势,钢铁市场,钢材市场,钢铁行业分析等信息,为湖南钢铁企业、钢材企业提供最新的钢材价格行情资讯和钢材现货电子商务服åŠ?致力于为湖南钢铁企业、经销商提供最新的资讯信息平台" name="description"> <link href="http://bhwzly.com/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div id=wrapper> <table style="BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; OVERFLOW-Y: hidden; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; HEIGHT: 1px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" background="http://bhwzly.com/tmimages/index_01.gif" > <tr> <td width="14" align="center" valign="top"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/index_01.gif" width="14" height="33" alt="" /></td> <td width="550" height="33" valign="middle"> <iframe frameborder="0" width="550" height="33" bgcolor="#ffffff" src="http://users.tmxxw.com/indexlogin.aspx" scrolling="no"></iframe> </td> <td width="432" valign="middle"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="432" border="0"> <tr> <td width="207" align="center" class="p92"> <script src=http://bhwzly.com/js/thesj.js></script> <script> tick(); </script></td> <td width="75"><a href="http://bhwzly.com/phone/index.asp" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/an-sj.gif" width="125" height="21" border=0 /></a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div id="i3pzba1yccn" class="header"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tr> <td width="217" valign="middle" class="logo"><a href="http://bhwzly.com/"><img src="http://bhwzly.com/images/logo_zx.jpg" alt="天贸钢铁ç½? width="290" border=0 height="90"/></a></td> <td width="783" valign="top"><!--顶部广告 begin--> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="topgg1"><a href="http://bhwzly.com/xj/" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/top_1_1.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> <td class="topgg1"><a href="http://bhwzly.com/jjxs/" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/top_1_2.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> </tr> </table> <!--顶部广告 end--></td> </tr> </table> </div> <!--导航 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=MLogin> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogLeft><a href="#" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/hndh.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogMid> <div id="i3pzba1yccn" class="menu"> <ul> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/">首页</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/bj/">价格中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zx/">资讯中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/">现货é€?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.tmallsteel.com/">钢材商城</a></li> <li ></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/jjxs/">销售竞ä»?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/xj/">采购é€?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/video/">钢铁视频</a></li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=top_menu> <!--品种分栏 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>品种:</span></li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=06&DDX_XL=06&sf=&city=">建材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=01&DDX_XL=01&sf=&city=">板材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=02&DDX_XL=02&sf=&city=">型材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=03&DDX_XL=03&sf=&city=">管材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=05&DDX_XL=05&sf=&city=">优钢</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=04&DDX_XL=04&sf=&city=">不锈é’?/a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=07&DDX_XL=07&sf=&city=">炉料</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=08&DDX_XL=08&sf=&city=">有色金属</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=09&DDX_XL=09&sf=&city=">其他钢材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--品种分栏 end--> <!--城市导航 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>湖南:</span></li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li><a target="_blank" href="#">岳阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">衡阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">益阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">娄底</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">邵阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">怀åŒ?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郴州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">永州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">张家ç•?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">湘西</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--城市导航 end--> <!--城市全国 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>全国:</span></li> <li><a target="_blank" href="#">武汉</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">南昌</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">贵州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">重庆</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">上海</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">广州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">天津</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">北京</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">杭州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">成都</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郑州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--城市全国 end--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogRight><a href="#" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/hnlc.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> </div> <!--导航 end--> <!--网站公告 开å§?-> <!--网站公告 结束--> <!--网站第一排广å‘?开å§?-> <!--第一排广告结æ?-> <!--第一æ ?开å§?-> <div id="i3pzba1yccn" class=main_fy> <!--当前位置部份 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class="location cBlack5"> <div id="i3pzba1yccn" class="ie6 left"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/arrow.gif" width="14" height="12" /> 当前位置ï¼?a href="http://bhwzly.com">首页</a> -> <a >产经纵横</a> -> <a >机械行业</a></div> </div> <!--当前位置部份 end--> <!--钢价第一部份 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class="MLeft"> <!--各地钢材价格 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="news_box"> <div id="i3pzba1yccn" class="news_title">11æœ?9æ—?安徽合肥举办的这场消防(应急)盛会邀你来参观ï¼?</div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_nform"> 【字体选择ï¼?a class="black" href="javascript:fontZoom(16)">å¤?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(14)"> ä¸?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(12)">å°?/a>ã€?<font class="f12">2019/9/17 15:41:44</font>) </div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_key"> 关键词:钢材 钢铁 钢材ç½?钢铁ç½?湖南钢材 湖南钢铁</div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_img"><a ><img src="http://bhwzly.com/flashindex/tmxc735.jpg" width="735" height="60" border="0"></a></div> <div class="news_content" id="fontzoom"><P> 你见过最先进的消防装备吗ï¼?你见过高科技的应急救援产品吗ï¼?最新型的灭火器想了解吗ï¼?知道什么是智慧消防吗? 最好的建筑防火装备见过吗? 知道那些高大上的应急救援装备是怎么穿戴的吗ï¼?想体验最新的应急逃生装备吗? 水陆两栖战车可能你在电视上见过, 但你想感受下真实的战车吗ï¼?不知道没关系ï¼?请你带着所有的问号和好奇心ï¼?äº?1æœ?9-30日, 去合肥滨湖国际会展中心, ç¬?届安徽合肥国际消防(应急)博览会上 一探究竟! 01 展会介绍 ç¬?届安徽合肥国际消防产品(应急救援)博览会,由老牌实力办展公司威博会展联合国内è¿?00家消防(应急)产品及装备生产商一同为您奉上一场消防科技产品采购盛宴!展览规æ¨?0000平米,参展企ä¸?00家,1000多种国内外品牌! 2019å¹?1æœ?9-30日,合肥滨湖国际会展中心辉煌上演ã€?02 上届回顾 2018å¹?1.9安徽合肥消防å±?首届规模7500㎡、参展企业近200家、同期举办大型开幕式、室外灭火演习活动、消防产品供需双方对接交流会、防火门培训交流会等活动,出席开幕式的有:原公安部消防局法规标准处处长马恒、原公安部消防局科技处副处长南江林、安徽省森林公安局原局长兼森林防火办主任崔平、中国消防协会原副秘书长傅向荣、《消防界》《今日消防》杂志运营总监袁杰及展商代è¡?采购商代表等嘉宾领导共同出席及参加巡馆活动ã€?03 展览展示范围 å±?消防器材ç±?消防装备ç±?智慧消防ç±?火灾探测报警ç±?å“?自动灭火ç±?建筑防火ç±?沟槽管件ç±?气体探测仪器ç±?èŒ?应急救援类 安全防护ç±?化工安全ç±?道路交通安全类 å›?消防无人æœ?消防巡检æŸ?消防安全教育ç±?本届展会参展品牌涵盖“大疆无人机、霍尼韦尔、美国泰科、中国台湾彰德、中国台湾御翔顺、香港特纳、江西清华、福建水利消防、西贝虎特种车辆、江苏展拓、将苏锦程航空、江苏铭星供水、泰州三江、江苏金鸽、江苏峰华、江苏富尔达、天津友发集团、玫德集团、龙斯特阀门、蓝天救援、山东新来电、安徽恒信正安、卡耐夫股份、山东博达、北京盛博蓝、奥卡曼、艾欧科技、山东职安健、浙江航鑫、宝光集团、郑州泰森”等è¿?00家参展企业一同亮相,同台竞技ï¼?安徽消防å±?11æœ?9日,只等你来 更多品牌 展会现场一一揭晓 04 参展理由 (洽è°?合作 经销 代理 采购,通过展会平台建立良好合作关系ï¼?1、合肥市政府、发改委、博览局等领导巡馆并参观展览ï¼?2、展会规模更大、参展企业更是汇聚两岸三地及国内外更多品牌; 3、中部(安徽)消防科技产品“一年一度”采购盛会,错过再等一年; 4、合肥市蓝天救援队现场举行演示演练活动,助力应急救援产品供应商“产品落地实æ–?应用”,更好宣传推广ï¼?5、建å›?0周年大型消防宣传系列活动ï¼?6、“一对一”消防产品供需采购对接会; 7、室外消防产品灭火演习活动; 05 参观须知 注:ç¬?届安徽合肥消防(应急)博览会参观时间为ï¼?2019å¹?1æœ?9日上å?:00-下午16:30 2019å¹?1æœ?0日上å?:00-下午16:30 观展地点ï¼?合肥滨湖国际会展中心ï¼?号馆ï¼?展馆位置ï¼?合肥滨湖新区锦绣大道ï¼?899号)走辅道,从展馆北门口ï¼?号道口)进入直走即可达到6号展é¦?撤展时间ï¼?2019å¹?1æœ?0日下å?6:30后(观众停止入场),开始撤展ã€?大会官网:www.czwb119.com 展会咨询ï¼?371-8662 0119 参观须知ï¼?本届展会免费对外开放,专业观众请携带个人名ç‰?张,在大会《观众登记处》免费换取参观证件即可入场参观(请妥善报馆参è§?参展证件,安保人员凭证件出入ï¼?06 主办介绍 威博会展服务有限公司(以下简称“威博会展”)是经国家市场监督管理总局审核,批准并注册、登记的大中型专业展览策划组织机构,注册资金5000万人民币,主办国内经济贸æ˜?技术交流专业展览会、组织国际论坛、会议,展会主办组织与策划等ã€?公司设有办公室、财务室、行政部、市场部、展览业务部、观众组织部等,公司一线业务人员几乎全部毕业于国家正规高等院校,涉及国际贸易、市场营销等专业本科及以上学历人员è¾?0%。其中,由威博会展创办的CZFE郑州国际消防展(始创äº?010年)目前已发展成为继北京、上海展会后,国内第三大消防展!威博会展将以专业化、规范化、国际化、品牌化为目标ã€?郑州å±?安徽å±?威博会展愿携手各有关政府部门、业界同仁与相关协(商)会,同谋发展、精诚合作、共创未来!携手威博 一起拼搏! 扫描或长按左方二维码 更多展会资讯等着ä½?www.czwb119.com 组委会联系人:张é›?电话ï¼?5343714909 微信ï¼?5801290860 邮箱ï¼?058516002@qq.com </P></div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_end"> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_msg">天贸钢铁网免责声明:<br> 天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参è€?未经许可,不得转载ã€? <!--本信息仅供您参è€?未经许可,不得转载ã€?br>本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系ã€?-></div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_cmd"> [ <a href="javascript:window.external.AddFavorite(document.location,'$$title$$')"><font color="#000033">收藏该页</font></a> ] [ <a href="javascript:window.clipboardData.setData('Text',location.href);void('0');alert('已复制,您可以粘贴告诉您的朋友们!欢迎再次光临本站!');"> <font color="#FF0000">告诉朋友</font></a> ] [ <a href="javascript:window.close()"><font color="#000033">关闭窗口</font></a> ] [ <a href="javascript:window.print();"><font color="#000033"> 打印资讯</font></a> ]</div> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2">【相关文章ã€?/div> <!--Recommend List Begin--> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="180" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?typeid=012&jshy=&top=6&zf=85"> </iframe> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="Mright"> <!--最新资è®?begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新资è®?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--最新钢材价æ ?begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新钢材价æ ?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?typeid=010,065&top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--各地钢材价格 end--> <div id="i3pzba1yccn" class="Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2">推荐供应å•?</div> <!--Recommend List Begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=cate style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">螺纹é’?/div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>板材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>管材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>型材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>不锈é’?/div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>优钢</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <!--<li> </li>--> <li> </li> <li><a href="http://bhwzly.com/gongsi/hjgm/sy.html" title=湖南华美 target=_blank>湖南华美</a> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div> <!--底部 end--> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div> <div id="i3pzba1yccn" class=main_01> <div id="i3pzba1yccn" class="footnav"> <p><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/guanyuwm.asp">网站介绍</a>| | <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/fuwu/cpfw.html">产品服务</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/baojia/baojia.asp">广告服务</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/sitemap.html">网站导航</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zhaopin.asp">诚聘英才</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/lianxiwomen.asp">联系我们</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/friendlink/yqlj.asp">友情链接</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/feedback/feedback.asp">与天贸对è¯?/a>|</p> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="copyright"> 客服电话ï¼?731-82241060    传真号码ï¼?731-82241051    <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zaixian/zx.html">在线播放<br> </a>    <font color=#213368>增值电信业务经营许可证:湘B2-20130073</font> <br>Copyright 1999-<script>document.write(new Date().getFullYear()); </script> bhwzly.com All Rights Reserved </div> <div id="i3pzba1yccn" style=display:none> </div> </div> </div> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <script type="text/javascript"> var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'}; </script> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jiathis_r.js?move=0&uid=1560128" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4dfff413ae99673eb3cdf406d9e0f453"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='s8u8t'><dl id='s8u8t'></dl></pre><strike id='s8u8t'></strike><p id='s8u8t'><legend id='s8u8t'></legend><noframes id='s8u8t'><small id='s8u8t'></small><noframes id='s8u8t'></noframes></noframes></p><style id='s8u8t'><q id='s8u8t'></q></style><big id='s8u8t'></big><form id='s8u8t'></form><blockquote id='s8u8t'><ul id='s8u8t'><span id='s8u8t'><b id='s8u8t'><ol id='s8u8t'><big id='s8u8t'><span id='s8u8t'></span></big></ol><small id='s8u8t'></small><ol id='s8u8t'><ul id='s8u8t'><tbody id='s8u8t'><fieldset id='s8u8t'><strong id='s8u8t'><li id='s8u8t'><bdo id='s8u8t'><abbr id='s8u8t'></abbr></bdo><span id='s8u8t'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='s8u8t'><noframes id='s8u8t'><tbody id='s8u8t'></tbody></noframes></legend></b><strong id='s8u8t'></strong></span></ul></blockquote><center id='s8u8t'><small id='s8u8t'><ins id='s8u8t'><td id='s8u8t'><div id='s8u8t'></div></td></ins></small></center><del id='s8u8t'><p id='s8u8t'></p><noscript id='s8u8t'><small id='s8u8t'><b id='s8u8t'></b><style id='s8u8t'></style><i id='s8u8t'></i><small id='s8u8t'><dl id='s8u8t'></dl><fieldset id='s8u8t'><form id='s8u8t'><dt id='s8u8t'><code id='s8u8t'></code><code id='s8u8t'><div id='s8u8t'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='s8u8t'><kbd id='s8u8t'></kbd><sup id='s8u8t'><th id='s8u8t'></th></sup></thead><sup id='s8u8t'><strong id='s8u8t'><i id='s8u8t'></i></strong><small id='s8u8t'><div id='s8u8t'></div></small><ins id='s8u8t'></ins></sup><legend id='s8u8t'><table id='s8u8t'></table></legend></noscript></del><li id='s8u8t'><optgroup id='s8u8t'></optgroup></li><label id='s8u8t'></label><label id='s8u8t'></label><sub id='s8u8t'></sub><del id='s8u8t'></del><em id='s8u8t'><dd id='s8u8t'></dd></em><small id='s8u8t'></small><optgroup id='s8u8t'><dfn id='s8u8t'></dfn></optgroup><option id='s8u8t'><tr id='s8u8t'><code id='s8u8t'></code></tr></option><fieldset id='s8u8t'></fieldset><strong id='s8u8t'></strong><noframes id='s8u8t'><tfoot id='s8u8t'></tfoot></noframes><q id='s8u8t'><code id='s8u8t'><select id='s8u8t'></select></code></q><fieldset id='s8u8t'><big id='s8u8t'><tt id='s8u8t'></tt></big><p id='s8u8t'></p></fieldset><li id='s8u8t'></li><li id='s8u8t'></li><tfoot id='s8u8t'></tfoot><small id='s8u8t'></small><ul id='s8u8t'></ul><option id='s8u8t'></option><pre id='s8u8t'><ins id='s8u8t'></ins></pre><select id='s8u8t'></select><ins id='s8u8t'><td id='s8u8t'><i id='s8u8t'></i></td><u id='s8u8t'><code id='s8u8t'><thead id='s8u8t'><button id='s8u8t'><thead id='s8u8t'><option id='s8u8t'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='s8u8t'><em id='s8u8t'><big id='s8u8t'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='s8u8t'><strong id='s8u8t'></strong><del id='s8u8t'></del></sup><label id='s8u8t'></label><q id='s8u8t'><b id='s8u8t'><acronym id='s8u8t'></acronym><div id='s8u8t'><button id='s8u8t'><table id='s8u8t'></table><sup id='s8u8t'><dd id='s8u8t'><tfoot id='s8u8t'></tfoot></dd><blockquote id='s8u8t'><noframes id='s8u8t'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='s8u8t'><ul id='s8u8t'><li id='s8u8t'></li></ul></div></q><tfoot id='s8u8t'><font id='s8u8t'><i id='s8u8t'><dd id='s8u8t'></dd></i></font></tfoot><tr id='s8u8t'><optgroup id='s8u8t'></optgroup></tr><address id='s8u8t'><tfoot id='s8u8t'></tfoot><dd id='s8u8t'></dd></address><option id='s8u8t'><abbr id='s8u8t'><style id='s8u8t'></style><tt id='s8u8t'></tt><font id='s8u8t'></font><u id='s8u8t'><tt id='s8u8t'></tt></u></abbr></option><dd id='s8u8t'><ol id='s8u8t'></ol></dd><bdo id='s8u8t'><acronym id='s8u8t'><pre id='s8u8t'></pre></acronym><b id='s8u8t'><span id='s8u8t'></span></b><form id='s8u8t'></form></bdo><dl id='s8u8t'></dl><thead id='s8u8t'></thead><tt id='s8u8t'><tt id='s8u8t'></tt><sub id='s8u8t'><i id='s8u8t'><dt id='s8u8t'></dt><p id='s8u8t'></p></i></sub></tt><acronym id='s8u8t'><dd id='s8u8t'></dd></acronym><small id='s8u8t'><acronym id='s8u8t'><i id='s8u8t'><label id='s8u8t'><kbd id='s8u8t'><form id='s8u8t'><div id='s8u8t'><strike id='s8u8t'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='s8u8t'></bdo><strike id='s8u8t'><table id='s8u8t'></table></strike></small><strike id='s8u8t'></strike><abbr id='s8u8t'></abbr><tbody id='s8u8t'></tbody><sup id='s8u8t'></sup><code id='s8u8t'><ul id='s8u8t'><tfoot id='s8u8t'></tfoot></ul></code><bdo id='s8u8t'></bdo><tr id='s8u8t'></tr><sup id='s8u8t'></sup><abbr id='s8u8t'></abbr><dfn id='s8u8t'><dir id='s8u8t'><p id='s8u8t'></p></dir><small id='s8u8t'><div id='s8u8t'></div></small></dfn><th id='s8u8t'><noscript id='s8u8t'></noscript></th><address id='s8u8t'><abbr id='s8u8t'></abbr><big id='s8u8t'></big></address><ol id='s8u8t'><dd id='s8u8t'><address id='s8u8t'></address></dd></ol><sub id='s8u8t'><optgroup id='s8u8t'></optgroup><thead id='s8u8t'></thead></sub><th id='s8u8t'><del id='s8u8t'></del></th><dd id='s8u8t'><small id='s8u8t'></small></dd><option id='s8u8t'><thead id='s8u8t'></thead></option><blockquote id='s8u8t'></blockquote><option id='s8u8t'></option><noframes id='s8u8t'><legend id='s8u8t'><style id='s8u8t'><dir id='s8u8t'><q id='s8u8t'></q></dir></style></legend></noframes><u id='s8u8t'></u><table id='s8u8t'><table id='s8u8t'><dir id='s8u8t'><thead id='s8u8t'><dl id='s8u8t'><td id='s8u8t'></td></dl></thead></dir><noframes id='s8u8t'><i id='s8u8t'><tr id='s8u8t'><dt id='s8u8t'><q id='s8u8t'><span id='s8u8t'><b id='s8u8t'><form id='s8u8t'><ins id='s8u8t'></ins><ul id='s8u8t'></ul><sub id='s8u8t'></sub></form><legend id='s8u8t'></legend><bdo id='s8u8t'><pre id='s8u8t'><center id='s8u8t'></center></pre></bdo></b><th id='s8u8t'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='s8u8t'><optgroup id='s8u8t'><dfn id='s8u8t'><del id='s8u8t'><code id='s8u8t'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='s8u8t'><div id='s8u8t'><tfoot id='s8u8t'></tfoot><dl id='s8u8t'><fieldset id='s8u8t'></fieldset></dl></div></noframes><label id='s8u8t'></label></table><tfoot id='s8u8t'></tfoot></table><span id='s8u8t'></span><dfn id='s8u8t'></dfn><tr id='s8u8t'></tr><th id='s8u8t'><tt id='s8u8t'></tt><dd id='s8u8t'></dd></th><optgroup id='s8u8t'></optgroup><blockquote id='s8u8t'></blockquote><center id='s8u8t'></center><em id='s8u8t'><kbd id='s8u8t'></kbd><li id='s8u8t'><span id='s8u8t'></span></li><pre id='s8u8t'></pre></em><ol id='s8u8t'><tt id='s8u8t'><label id='s8u8t'><kbd id='s8u8t'></kbd></label></tt></ol><sub id='s8u8t'><sup id='s8u8t'><dl id='s8u8t'></dl><td id='s8u8t'></td><tt id='s8u8t'><blockquote id='s8u8t'><big id='s8u8t'><ol id='s8u8t'><tt id='s8u8t'><code id='s8u8t'><p id='s8u8t'></p><small id='s8u8t'><li id='s8u8t'></li><button id='s8u8t'><tfoot id='s8u8t'><i id='s8u8t'></i></tfoot></button><tbody id='s8u8t'><em id='s8u8t'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='s8u8t'><i id='s8u8t'><span id='s8u8t'></span><dt id='s8u8t'><ol id='s8u8t'></ol><b id='s8u8t'></b><strike id='s8u8t'><dir id='s8u8t'></dir></strike></dt><legend id='s8u8t'></legend><tr id='s8u8t'><optgroup id='s8u8t'><label id='s8u8t'><select id='s8u8t'><tt id='s8u8t'><blockquote id='s8u8t'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='s8u8t'></b></i><dfn id='s8u8t'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='s8u8t'></option><td id='s8u8t'><big id='s8u8t'><tfoot id='s8u8t'></tfoot></big><strong id='s8u8t'></strong></td><tfoot id='s8u8t'></tfoot><tfoot id='s8u8t'><pre id='s8u8t'><acronym id='s8u8t'><table id='s8u8t'><dir id='s8u8t'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='s8u8t'></tt><strong id='s8u8t'><u id='s8u8t'><div id='s8u8t'><div id='s8u8t'><q id='s8u8t'></q></div><strong id='s8u8t'><dt id='s8u8t'><sub id='s8u8t'><li id='s8u8t'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='s8u8t'></big><th id='s8u8t'></th><dd id='s8u8t'><center id='s8u8t'></center></dd><td id='s8u8t'></td><ol id='s8u8t'><dd id='s8u8t'><th id='s8u8t'></th></dd></ol><dt id='s8u8t'><div id='s8u8t'><abbr id='s8u8t'><strike id='s8u8t'></strike></abbr></div></dt><center id='s8u8t'></center><center id='s8u8t'></center><bdo id='s8u8t'><dd id='s8u8t'><abbr id='s8u8t'><strike id='s8u8t'></strike><ul id='s8u8t'><del id='s8u8t'><q id='s8u8t'><tbody id='s8u8t'><noframes id='s8u8t'><bdo id='s8u8t'></bdo><ul id='s8u8t'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='s8u8t'><big id='s8u8t'><dt id='s8u8t'><acronym id='s8u8t'></acronym><q id='s8u8t'><select id='s8u8t'><center id='s8u8t'><dir id='s8u8t'></dir></center></select><noscript id='s8u8t'><strong id='s8u8t'><tr id='s8u8t'></tr></strong><label id='s8u8t'></label><strike id='s8u8t'></strike><option id='s8u8t'><u id='s8u8t'><ol id='s8u8t'><blockquote id='s8u8t'></blockquote></ol></u></option><table id='s8u8t'></table></noscript><i id='s8u8t'><abbr id='s8u8t'></abbr></i><thead id='s8u8t'><strong id='s8u8t'><b id='s8u8t'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='s8u8t'></acronym><sub id='s8u8t'></sub><optgroup id='s8u8t'><del id='s8u8t'><optgroup id='s8u8t'></optgroup></del><button id='s8u8t'></button></optgroup><ul id='s8u8t'><em id='s8u8t'></em><dir id='s8u8t'><td id='s8u8t'></td><address id='s8u8t'></address><td id='s8u8t'></td><thead id='s8u8t'><thead id='s8u8t'></thead><ul id='s8u8t'></ul></thead></dir><del id='s8u8t'></del><thead id='s8u8t'></thead></ul><acronym id='s8u8t'></acronym></bdo><legend id='s8u8t'><font id='s8u8t'><font id='s8u8t'><span id='s8u8t'><tr id='s8u8t'><option id='s8u8t'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='s8u8t'><b id='s8u8t'><select id='s8u8t'></select></b></tbody><div id='s8u8t'><form id='s8u8t'></form><fieldset id='s8u8t'><pre id='s8u8t'><kbd id='s8u8t'><u id='s8u8t'><form id='s8u8t'><li id='s8u8t'><th id='s8u8t'><dt id='s8u8t'></dt></th></li><span id='s8u8t'></span></form><address id='s8u8t'></address></u><u id='s8u8t'><tt id='s8u8t'></tt></u></kbd></pre><p id='s8u8t'></p></fieldset></div><tbody id='s8u8t'><blockquote id='s8u8t'><style id='s8u8t'></style></blockquote><u id='s8u8t'></u></tbody><fieldset id='s8u8t'></fieldset><form id='s8u8t'></form><li id='s8u8t'><abbr id='s8u8t'></abbr></li><acronym id='s8u8t'></acronym><tt id='s8u8t'><dl id='s8u8t'></dl></tt><fieldset id='s8u8t'></fieldset><em id='s8u8t'></em><b id='s8u8t'></b><p id='s8u8t'></p><tbody id='s8u8t'><address id='s8u8t'></address><dd id='s8u8t'></dd></tbody><dir id='s8u8t'></dir><tbody id='s8u8t'></tbody><ul id='s8u8t'><select id='s8u8t'></select></ul><td id='s8u8t'></td><kbd id='s8u8t'><tt id='s8u8t'><q id='s8u8t'></q></tt></kbd><tfoot id='s8u8t'><select id='s8u8t'><abbr id='s8u8t'></abbr><table id='s8u8t'></table></select></tfoot><em id='s8u8t'><optgroup id='s8u8t'><label id='s8u8t'></label><ol id='s8u8t'><dir id='s8u8t'><label id='s8u8t'></label><form id='s8u8t'><thead id='s8u8t'><tbody id='s8u8t'></tbody></thead></form></dir><table id='s8u8t'><form id='s8u8t'><table id='s8u8t'><legend id='s8u8t'><li id='s8u8t'></li><big id='s8u8t'><span id='s8u8t'><optgroup id='s8u8t'><span id='s8u8t'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='s8u8t'></noscript><div id='s8u8t'><code id='s8u8t'><sup id='s8u8t'><kbd id='s8u8t'></kbd></sup><thead id='s8u8t'><small id='s8u8t'></small></thead></code></div><dt id='s8u8t'></dt></table></form></table><abbr id='s8u8t'><small id='s8u8t'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='s8u8t'><optgroup id='s8u8t'></optgroup></abbr><sup id='s8u8t'></sup><abbr id='s8u8t'><style id='s8u8t'><strike id='s8u8t'><b id='s8u8t'><i id='s8u8t'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='s8u8t'></table><dl id='s8u8t'></dl><strike id='s8u8t'></strike><tt id='s8u8t'><p id='s8u8t'></p></tt><div id='s8u8t'><noscript id='s8u8t'></noscript><dt id='s8u8t'><bdo id='s8u8t'><strong id='s8u8t'><sup id='s8u8t'><acronym id='s8u8t'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='s8u8t'><tbody id='s8u8t'></tbody><tbody id='s8u8t'><dl id='s8u8t'></dl><del id='s8u8t'></del><ins id='s8u8t'><dfn id='s8u8t'><button id='s8u8t'></button></dfn></ins><td id='s8u8t'></td><option id='s8u8t'></option><tbody id='s8u8t'><sub id='s8u8t'><acronym id='s8u8t'><font id='s8u8t'><ins id='s8u8t'></ins></font><tr id='s8u8t'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='s8u8t'></dir><address id='s8u8t'><bdo id='s8u8t'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='s8u8t'><q id='s8u8t'><dd id='s8u8t'><fieldset id='s8u8t'></fieldset></dd></q></form><ol id='s8u8t'></ol><tfoot id='s8u8t'></tfoot></dt></div><pre id='s8u8t'><tt id='s8u8t'></tt><noframes id='s8u8t'></noframes></pre><dir id='s8u8t'><tt id='s8u8t'><q id='s8u8t'></q><select id='s8u8t'><dir id='s8u8t'></dir><ins id='s8u8t'><li id='s8u8t'></li></ins><small id='s8u8t'><ul id='s8u8t'></ul></small><pre id='s8u8t'></pre></select></tt><ul id='s8u8t'></ul></dir><th id='s8u8t'></th><ol id='s8u8t'><sup id='s8u8t'><i id='s8u8t'><pre id='s8u8t'><table id='s8u8t'></table></pre></i></sup></ol><option id='s8u8t'></option><dt id='s8u8t'></dt><sup id='s8u8t'></sup><big id='s8u8t'></big><thead id='s8u8t'></thead><p id='s8u8t'></p><td id='s8u8t'><acronym id='s8u8t'><div id='s8u8t'><tt id='s8u8t'></tt></div><fieldset id='s8u8t'></fieldset><bdo id='s8u8t'></bdo><em id='s8u8t'><font id='s8u8t'></font></em></acronym></td><dir id='s8u8t'></dir><u id='s8u8t'></u><strong id='s8u8t'><td id='s8u8t'></td></strong><tt id='s8u8t'></tt><q id='s8u8t'><legend id='s8u8t'><bdo id='s8u8t'><bdo id='s8u8t'><legend id='s8u8t'><b id='s8u8t'><strong id='s8u8t'><label id='s8u8t'><sup id='s8u8t'><u id='s8u8t'><sup id='s8u8t'></sup></u><big id='s8u8t'></big><select id='s8u8t'></select></sup><p id='s8u8t'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='s8u8t'></noscript><dt id='s8u8t'></dt></bdo></legend></q><small id='s8u8t'></small><b id='s8u8t'></b><li id='s8u8t'><p id='s8u8t'><label id='s8u8t'><table id='s8u8t'><sup id='s8u8t'><em id='s8u8t'></em></sup></table><blockquote id='s8u8t'></blockquote></label></p></li><blockquote id='s8u8t'></blockquote><dd id='s8u8t'><thead id='s8u8t'></thead><abbr id='s8u8t'><noscript id='s8u8t'><tbody id='s8u8t'><style id='s8u8t'><sup id='s8u8t'><pre id='s8u8t'></pre></sup><em id='s8u8t'></em></style></tbody><optgroup id='s8u8t'><tbody id='s8u8t'><kbd id='s8u8t'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='s8u8t'></tfoot><big id='s8u8t'><thead id='s8u8t'></thead></big><div id='s8u8t'><thead id='s8u8t'><tfoot id='s8u8t'><form id='s8u8t'></form></tfoot><optgroup id='s8u8t'><strong id='s8u8t'><p id='s8u8t'></p></strong><acronym id='s8u8t'><dl id='s8u8t'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='s8u8t'><small id='s8u8t'><small id='s8u8t'></small><q id='s8u8t'></q></small></p></div><th id='s8u8t'></th><noscript id='s8u8t'></noscript><dl id='s8u8t'><fieldset id='s8u8t'><abbr id='s8u8t'><bdo id='s8u8t'><th id='s8u8t'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='s8u8t'><pre id='s8u8t'></pre><li id='s8u8t'></li></small><ol id='s8u8t'></ol><em id='s8u8t'></em><dd id='s8u8t'></dd><optgroup id='s8u8t'><noframes id='s8u8t'><li id='s8u8t'><abbr id='s8u8t'></abbr></li></noframes><optgroup id='s8u8t'></optgroup><select id='s8u8t'></select><dd id='s8u8t'></dd></optgroup><acronym id='s8u8t'></acronym><noscript id='s8u8t'></noscript><li id='s8u8t'><label id='s8u8t'></label></li><table id='s8u8t'></table></div></html> <script> function fontZoom(size) { document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=size+'px'; } function preview() { bdhtml=window.document.body.innerHTML; sprnstr="<!--startprint-->"; eprnstr="<!--endprint-->"; prnhtml=bdhtml.substr(bdhtml.indexOf(sprnstr)+17); prnhtml=prnhtml.substring(0,prnhtml.indexOf(eprnstr)); window.document.body.innerHTML=prnhtml; window.print(); window.document.body.innerHTML=bdhtml; } </script>