? title_temp 数说A股:震荡行情主力扫货路线图,27股早盘和昨日获大量建仓湖南钢材钢铁网,天贸钢铁?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="数说A股:震荡行情主力扫货路线图,27股早盘和昨日获大量建?湖南钢材,湖南钢铁,钢材价格,钢材期货,钢材?钢材市场,钢材行情,钢板,钢?金属,冶金,交易,钢厂,电子商务,天贸,湖南,资讯,行情,市场,建站,钢厂价格,长沙市场, 板材, 型材,管材,不锈?优钢,建材,炉料,有色金属,钢材,天贸钢铁? name="keywords"> <meta content="天贸钢铁网是湖南新天贸信息咨询有限公司旗下的钢铁行业信息全面的门户网?包括钢铁?钢材?钢铁价格,钢材价格,钢铁行情,钢材行情,钢材价格走势,钢铁价格走势,钢铁市场,钢材市场,钢铁行业分析等信息,为湖南钢铁企业、钢材企业提供最新的钢材价格行情资讯和钢材现货电子商务服?致力于为湖南钢铁企业、经销商提供最新的资讯信息平台" name="description"> <link href="http://bhwzly.com/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div id=wrapper> <table style="BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; OVERFLOW-Y: hidden; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; HEIGHT: 1px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" background="http://bhwzly.com/tmimages/index_01.gif" > <tr> <td width="14" align="center" valign="top"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/index_01.gif" width="14" height="33" alt="" /></td> <td width="550" height="33" valign="middle"> <iframe frameborder="0" width="550" height="33" bgcolor="#ffffff" src="http://users.tmxxw.com/indexlogin.aspx" scrolling="no"></iframe> </td> <td width="432" valign="middle"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="432" border="0"> <tr> <td width="207" align="center" class="p92"> <script src=http://bhwzly.com/js/thesj.js></script> <script> tick(); </script></td> <td width="75"><a href="http://bhwzly.com/phone/index.asp" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/an-sj.gif" width="125" height="21" border=0 /></a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div id="i3pzba1yccn" class="header"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tr> <td width="217" valign="middle" class="logo"><a href="http://bhwzly.com/"><img src="http://bhwzly.com/images/logo_zx.jpg" alt="天贸钢铁? width="290" border=0 height="90"/></a></td> <td width="783" valign="top"><!--顶部广告 begin--> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="topgg1"><a href="http://bhwzly.com/xj/" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/top_1_1.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> <td class="topgg1"><a href="http://bhwzly.com/jjxs/" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/top_1_2.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> </tr> </table> <!--顶部广告 end--></td> </tr> </table> </div> <!--导航 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=MLogin> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogLeft><a href="#" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/hndh.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogMid> <div id="i3pzba1yccn" class="menu"> <ul> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/">首页</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/bj/">价格中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zx/">资讯中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/">现货?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.tmallsteel.com/">钢材商城</a></li> <li ></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/jjxs/">销售竞?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/xj/">采购?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/video/">钢铁视频</a></li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=top_menu> <!--品种分栏 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>品种:</span></li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=06&DDX_XL=06&sf=&city=">建材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=01&DDX_XL=01&sf=&city=">板材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=02&DDX_XL=02&sf=&city=">型材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=03&DDX_XL=03&sf=&city=">管材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=05&DDX_XL=05&sf=&city=">优钢</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=04&DDX_XL=04&sf=&city=">不锈?/a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=07&DDX_XL=07&sf=&city=">炉料</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=08&DDX_XL=08&sf=&city=">有色金属</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=09&DDX_XL=09&sf=&city=">其他钢材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--品种分栏 end--> <!--城市导航 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>湖南:</span></li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li><a target="_blank" href="#">岳阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">衡阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">益阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">娄底</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">邵阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">怀?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郴州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">永州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">张家?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">湘西</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--城市导航 end--> <!--城市全国 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>全国:</span></li> <li><a target="_blank" href="#">武汉</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">南昌</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">贵州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">重庆</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">上海</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">广州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">天津</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">北京</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">杭州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">成都</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郑州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--城市全国 end--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogRight><a href="#" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/hnlc.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> </div> <!--导航 end--> <!--网站公告 开?-> <!--网站公告 结束--> <!--网站第一排广?开?-> <!--第一排广告结?-> <!--第一?开?-> <div id="i3pzba1yccn" class=main_fy> <!--当前位置部份 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class="location cBlack5"> <div id="i3pzba1yccn" class="ie6 left"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/arrow.gif" width="14" height="12" /> 当前位置?a href="http://bhwzly.com">首页</a> -> <a >宏观资讯</a> -> <a >财经要闻</a></div> </div> <!--当前位置部份 end--> <!--钢价第一部份 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class="MLeft"> <!--各地钢材价格 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="news_box"> <div id="i3pzba1yccn" class="news_title">数说A股:震荡行情主力扫货路线图,27股早盘和昨日获大量建?/div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_nform"> 【字体选择?a class="black" href="javascript:fontZoom(16)">?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(14)"> ?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(12)">?/a>?<font class="f12">2019/9/18 14:00:12</font>) </div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_key"> 关键词:钢材 钢铁 钢材?钢铁?湖南钢材 湖南钢铁</div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_img"><a ><img src="http://bhwzly.com/flashindex/tmxc735.jpg" width="735" height="60" border="0"></a></div> <div class="news_content" id="fontzoom"><P> 除去新上市个股,今天早盘主力资金?3股的净流入金额超过亿元,食品饮料行业和传媒行业个股分别?只和7只? 作者:数据?范璐? 在经历了昨天的回调后,今天上证指数小幅高开,早盘收?.39%,继续在3000点之下徘徊,与七月初指数?000点附近回调时的形态相似。消费等防御性板块表现较好,白酒指数上涨4.2%,领跑两市,酒鬼酒涨停,贵州茅台大涨4.76%,股价逼近历史高点? 2733点以来,大盘在短?0个交易日内最大反?1.3%,?00股反弹行情期间股价涨幅超?0%,极速拉升后,大盘或将迎来持续调整。昨天大盘杀跌行情下,尾盘超1200只个股主力资金呈净流入,其?7股早盘主力资金继续净流入超过亿元? 早盘43股主力净流入超亿? 证券时报·数据宝统计,除去新上市个股,今天早盘主力资金?3股的净流入金额超过亿元,食品饮料行业和传媒行业个股分别?只和7只。贵州茅台和五粮液的主力资金净流入金额超过10亿元,为两市最高? 27只早盘主力资金流入过亿元的个股昨日尾盘已获主力资金提前埋伏,其中,酒鬼酒、保利地产、伊利股份、泸州老窖、汇金股份和歌尔股份6股昨日尾盘主力资金流入额超过1000万元? 其中,保利地产已连续三日获沪股通净买入,合计买入金?.86亿元。除保利地产外,主力资金大幅买入的个股中,郑煤机、天邑股份、长春高新、思源电气和海特高新昨日也获北上资金加仓? 从主力资金净流入率来看,27股中金奥博、东方中科和中青宝主力净流入额占比超?.1%,主力流入力度最大。市场表现方面,27股中14股早盘收涨幅度超?%,搜于特、酒鬼酒、北纬科技和中昌数据早盘涨停? 203股融资余额增幅超5% 数据宝统计显示,截至9?7日,两市两融余额合计9692.53亿元,较前一交易日增?.61亿元?8个申万一级行业中,融资余额增加的行业?8个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加3.14亿元;其次是非银金融、化工行业,融资余额分别增加2.71亿元?.64亿元? 具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股?42只,占比52.66%,其中,203股融资余额增幅超?% 。融资余额增幅最大的是重庆燃气,该股最新融资余?.20亿元,较前一交易日增幅达151.64%;股价表现上,该股当日上?.03%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有晨鑫科技、达华智能,融资余额增幅分别?8.96%?4.91%? 融资余额增幅?0只个股中,市场表现来看,平均下跌0.06%,涨幅居前的有贵州燃气、重庆燃气、华北制药,涨幅分别?0.03%?.03%?.56%。跌幅居前的有华昌化工、美晨生态、天房发展,跌幅分别?.57%?.52%?.48%? 免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担一切有关本文涉及上市公司的准确信息,请以交易所公告为准股市有风险,入市需谨慎? </P></div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_end"> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_msg">天贸钢铁网免责声明:<br> 天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参?未经许可,不得转载? <!--本信息仅供您参?未经许可,不得转载?br>本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系?-></div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_cmd"> [ <a href="javascript:window.external.AddFavorite(document.location,'$$title$$')"><font color="#000033">收藏该页</font></a> ] [ <a href="javascript:window.clipboardData.setData('Text',location.href);void('0');alert('已复制,您可以粘贴告诉您的朋友们!欢迎再次光临本站!');"> <font color="#FF0000">告诉朋友</font></a> ] [ <a href="javascript:window.close()"><font color="#000033">关闭窗口</font></a> ] [ <a href="javascript:window.print();"><font color="#000033"> 打印资讯</font></a> ]</div> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2">【相关文章?/div> <!--Recommend List Begin--> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="180" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?typeid=004&jshy=&top=6&zf=85"> </iframe> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="Mright"> <!--最新资?begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新资?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--最新钢材价?begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新钢材价?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?typeid=010,065&top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--各地钢材价格 end--> <div id="i3pzba1yccn" class="Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2">推荐供应?</div> <!--Recommend List Begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=cate style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">螺纹?/div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>板材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>管材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>型材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>不锈?/div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>优钢</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <!--<li> </li>--> <li> </li> <li><a href="http://bhwzly.com/gongsi/hjgm/sy.html" title=湖南华美 target=_blank>湖南华美</a> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div> <!--底部 end--> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div> <div id="i3pzba1yccn" class=main_01> <div id="i3pzba1yccn" class="footnav"> <p><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/guanyuwm.asp">网站介绍</a>| | <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/fuwu/cpfw.html">产品服务</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/baojia/baojia.asp">广告服务</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/sitemap.html">网站导航</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zhaopin.asp">诚聘英才</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/lianxiwomen.asp">联系我们</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/friendlink/yqlj.asp">友情链接</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/feedback/feedback.asp">Ʊƽ̨与天贸对?/a>|</p> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="copyright"> 客服电话?731-82241060    传真号码?731-82241051    <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zaixian/zx.html">在线播放<br> </a>    <font color=#213368>增值电信业务经营许可证:湘B2-20130073</font> <br>Copyright 1999-<script>document.write(new Date().getFullYear()); </script> bhwzly.com All Rights Reserved </div> <div id="i3pzba1yccn" style=display:none> </div> </div> </div> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <script type="text/javascript"> var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'}; </script> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jiathis_r.js?move=0&uid=1560128" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4dfff413ae99673eb3cdf406d9e0f453"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='4e7rr'></thead><label id='4e7rr'><blockquote id='4e7rr'></blockquote></label><p id='4e7rr'></p><small id='4e7rr'><ul id='4e7rr'><bdo id='4e7rr'><dir id='4e7rr'></dir><noframes id='4e7rr'><li id='4e7rr'></li></noframes><small id='4e7rr'></small><ins id='4e7rr'></ins><blockquote id='4e7rr'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='4e7rr'></fieldset><span id='4e7rr'></span><tfoot id='4e7rr'></tfoot><em id='4e7rr'></em><select id='4e7rr'></select><q id='4e7rr'><sub id='4e7rr'><i id='4e7rr'></i></sub><thead id='4e7rr'><strong id='4e7rr'></strong></thead></q><ul id='4e7rr'></ul><dir id='4e7rr'></dir><code id='4e7rr'><ins id='4e7rr'></ins></code><bdo id='4e7rr'><label id='4e7rr'><pre id='4e7rr'><fieldset id='4e7rr'></fieldset></pre></label></bdo><big id='4e7rr'><ul id='4e7rr'><noframes id='4e7rr'></noframes><tfoot id='4e7rr'><sub id='4e7rr'><sup id='4e7rr'><p id='4e7rr'><legend id='4e7rr'></legend><noframes id='4e7rr'><dd id='4e7rr'><tbody id='4e7rr'><td id='4e7rr'><optgroup id='4e7rr'><strong id='4e7rr'></strong></optgroup><address id='4e7rr'><ul id='4e7rr'></ul></address><big id='4e7rr'></big></td><table id='4e7rr'></table></tbody><pre id='4e7rr'></pre></dd><span id='4e7rr'><b id='4e7rr'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='4e7rr'></option></ul></big><address id='4e7rr'><abbr id='4e7rr'></abbr></address><strike id='4e7rr'><font id='4e7rr'></font></strike><ul id='4e7rr'><tbody id='4e7rr'></tbody></ul><sup id='4e7rr'><li id='4e7rr'></li></sup><legend id='4e7rr'></legend><label id='4e7rr'><i id='4e7rr'><td id='4e7rr'><tfoot id='4e7rr'></tfoot><pre id='4e7rr'></pre></td></i></label><strong id='4e7rr'><del id='4e7rr'></del></strong><button id='4e7rr'></button><p id='4e7rr'><tbody id='4e7rr'><q id='4e7rr'><noscript id='4e7rr'><kbd id='4e7rr'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='4e7rr'><table id='4e7rr'><em id='4e7rr'></em><noscript id='4e7rr'><dl id='4e7rr'><abbr id='4e7rr'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='4e7rr'></sup><em id='4e7rr'><sub id='4e7rr'><i id='4e7rr'><option id='4e7rr'></option></i><select id='4e7rr'><ul id='4e7rr'></ul></select></sub><center id='4e7rr'><i id='4e7rr'></i></center></em><button id='4e7rr'></button><kbd id='4e7rr'><table id='4e7rr'><em id='4e7rr'><strong id='4e7rr'><ol id='4e7rr'><option id='4e7rr'></option></ol></strong></em><blockquote id='4e7rr'><tfoot id='4e7rr'></tfoot><small id='4e7rr'><b id='4e7rr'></b></small></blockquote><table id='4e7rr'><sup id='4e7rr'><td id='4e7rr'><dt id='4e7rr'><i id='4e7rr'><label id='4e7rr'></label></i></dt></td><div id='4e7rr'></div></sup></table></table><style id='4e7rr'></style></kbd><th id='4e7rr'><noframes id='4e7rr'></noframes></th><div id='4e7rr'></div><dt id='4e7rr'><dd id='4e7rr'></dd><div id='4e7rr'></div></dt><style id='4e7rr'><acronym id='4e7rr'><style id='4e7rr'></style></acronym></style><tr id='4e7rr'><dt id='4e7rr'><small id='4e7rr'></small></dt></tr><ins id='4e7rr'></ins><tt id='4e7rr'></tt><big id='4e7rr'><form id='4e7rr'><tt id='4e7rr'></tt><fieldset id='4e7rr'><center id='4e7rr'><fieldset id='4e7rr'></fieldset></center><ol id='4e7rr'><select id='4e7rr'><style id='4e7rr'><q id='4e7rr'></q><strong id='4e7rr'><tfoot id='4e7rr'><ul id='4e7rr'><legend id='4e7rr'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='4e7rr'><dfn id='4e7rr'><noscript id='4e7rr'><sub id='4e7rr'></sub></noscript><li id='4e7rr'></li></dfn></abbr></select><ol id='4e7rr'></ol><dir id='4e7rr'></dir></ol></fieldset><abbr id='4e7rr'><legend id='4e7rr'><acronym id='4e7rr'></acronym></legend><th id='4e7rr'></th></abbr><table id='4e7rr'><strike id='4e7rr'><button id='4e7rr'></button></strike></table></form></big><button id='4e7rr'><style id='4e7rr'></style></button><em id='4e7rr'></em><code id='4e7rr'><dir id='4e7rr'><em id='4e7rr'></em></dir></code><thead id='4e7rr'></thead><dd id='4e7rr'><blockquote id='4e7rr'><table id='4e7rr'><font id='4e7rr'></font><strike id='4e7rr'><optgroup id='4e7rr'><abbr id='4e7rr'><strong id='4e7rr'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='4e7rr'></center><strong id='4e7rr'></strong><small id='4e7rr'><q id='4e7rr'></q></small><font id='4e7rr'></font><ul id='4e7rr'><abbr id='4e7rr'></abbr><dd id='4e7rr'><dd id='4e7rr'><pre id='4e7rr'></pre><ol id='4e7rr'></ol><ins id='4e7rr'></ins></dd></dd><em id='4e7rr'><b id='4e7rr'></b><u id='4e7rr'><code id='4e7rr'></code></u></em></ul><label id='4e7rr'></label><tr id='4e7rr'><style id='4e7rr'><blockquote id='4e7rr'><dfn id='4e7rr'><label id='4e7rr'></label></dfn><th id='4e7rr'></th></blockquote></style><strong id='4e7rr'><strike id='4e7rr'><q id='4e7rr'></q></strike></strong><legend id='4e7rr'></legend><tr id='4e7rr'></tr></tr><ul id='4e7rr'><label id='4e7rr'><li id='4e7rr'></li></label></ul><tbody id='4e7rr'><dir id='4e7rr'><abbr id='4e7rr'><font id='4e7rr'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='4e7rr'><fieldset id='4e7rr'><ol id='4e7rr'></ol><noscript id='4e7rr'></noscript></fieldset><td id='4e7rr'></td></bdo><fieldset id='4e7rr'><option id='4e7rr'><ul id='4e7rr'><td id='4e7rr'><legend id='4e7rr'></legend><del id='4e7rr'></del><ins id='4e7rr'></ins><form id='4e7rr'><table id='4e7rr'></table><th id='4e7rr'><tr id='4e7rr'><tt id='4e7rr'><dfn id='4e7rr'><select id='4e7rr'><optgroup id='4e7rr'><select id='4e7rr'></select></optgroup><del id='4e7rr'><small id='4e7rr'></small></del><dd id='4e7rr'><center id='4e7rr'></center></dd></select></dfn><dfn id='4e7rr'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='4e7rr'></dt></td></ul></option><tbody id='4e7rr'></tbody><q id='4e7rr'><strong id='4e7rr'></strong></q></fieldset><li id='4e7rr'></li><ul id='4e7rr'></ul><button id='4e7rr'></button><blockquote id='4e7rr'></blockquote><td id='4e7rr'><i id='4e7rr'><span id='4e7rr'></span><style id='4e7rr'><center id='4e7rr'></center><strike id='4e7rr'><code id='4e7rr'><thead id='4e7rr'><button id='4e7rr'></button><div id='4e7rr'><legend id='4e7rr'></legend></div><li id='4e7rr'></li></thead><abbr id='4e7rr'></abbr></code></strike></style><dd id='4e7rr'><th id='4e7rr'></th></dd></i></td><style id='4e7rr'></style><optgroup id='4e7rr'><sup id='4e7rr'><tbody id='4e7rr'></tbody><sup id='4e7rr'></sup></sup></optgroup><select id='4e7rr'><abbr id='4e7rr'><address id='4e7rr'><strike id='4e7rr'></strike></address></abbr><address id='4e7rr'><legend id='4e7rr'></legend></address></select><ol id='4e7rr'></ol><code id='4e7rr'></code><strike id='4e7rr'><button id='4e7rr'></button><tr id='4e7rr'></tr></strike><center id='4e7rr'><del id='4e7rr'><sup id='4e7rr'></sup></del><dt id='4e7rr'><td id='4e7rr'></td></dt></center><sup id='4e7rr'></sup><dt id='4e7rr'></dt><th id='4e7rr'><span id='4e7rr'></span><dd id='4e7rr'><td id='4e7rr'><code id='4e7rr'><center id='4e7rr'></center><acronym id='4e7rr'><td id='4e7rr'><table id='4e7rr'><bdo id='4e7rr'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='4e7rr'></label><code id='4e7rr'><kbd id='4e7rr'><big id='4e7rr'><u id='4e7rr'></u></big><th id='4e7rr'></th></kbd></code><form id='4e7rr'><dl id='4e7rr'></dl><th id='4e7rr'><button id='4e7rr'><dd id='4e7rr'></dd></button><form id='4e7rr'><address id='4e7rr'></address></form></th><li id='4e7rr'><li id='4e7rr'></li><td id='4e7rr'><font id='4e7rr'><ol id='4e7rr'><select id='4e7rr'><blockquote id='4e7rr'><dd id='4e7rr'><table id='4e7rr'><dl id='4e7rr'></dl></table><form id='4e7rr'></form><fieldset id='4e7rr'><u id='4e7rr'><i id='4e7rr'><div id='4e7rr'><table id='4e7rr'></table></div></i></u></fieldset><b id='4e7rr'></b></dd></blockquote><li id='4e7rr'><center id='4e7rr'><dir id='4e7rr'></dir></center><table id='4e7rr'></table></li></select></ol><font id='4e7rr'></font></font></td></li></form><q id='4e7rr'><form id='4e7rr'></form><blockquote id='4e7rr'><code id='4e7rr'></code></blockquote></q><abbr id='4e7rr'></abbr><sub id='4e7rr'></sub><q id='4e7rr'><pre id='4e7rr'><em id='4e7rr'></em></pre></q><select id='4e7rr'><dt id='4e7rr'><tr id='4e7rr'></tr></dt><small id='4e7rr'><noscript id='4e7rr'><strong id='4e7rr'></strong><tbody id='4e7rr'></tbody></noscript></small></select><del id='4e7rr'><big id='4e7rr'><u id='4e7rr'></u></big></del><ul id='4e7rr'></ul><fieldset id='4e7rr'><ul id='4e7rr'></ul></fieldset><strike id='4e7rr'><ins id='4e7rr'></ins><button id='4e7rr'></button></strike><span id='4e7rr'></span><table id='4e7rr'><select id='4e7rr'><legend id='4e7rr'><bdo id='4e7rr'></bdo></legend></select></table><kbd id='4e7rr'></kbd><dd id='4e7rr'></dd><fieldset id='4e7rr'></fieldset><p id='4e7rr'><style id='4e7rr'></style><table id='4e7rr'></table><strong id='4e7rr'></strong><ul id='4e7rr'></ul></p><ul id='4e7rr'></ul><label id='4e7rr'></label><dl id='4e7rr'><code id='4e7rr'><q id='4e7rr'><option id='4e7rr'></option></q></code></dl><tr id='4e7rr'></tr><acronym id='4e7rr'></acronym><small id='4e7rr'><style id='4e7rr'><tt id='4e7rr'><option id='4e7rr'><dl id='4e7rr'><ul id='4e7rr'></ul><div id='4e7rr'><q id='4e7rr'><fieldset id='4e7rr'><noframes id='4e7rr'><label id='4e7rr'><u id='4e7rr'><fieldset id='4e7rr'><pre id='4e7rr'></pre></fieldset></u></label><tr id='4e7rr'></tr><address id='4e7rr'><abbr id='4e7rr'><tt id='4e7rr'><span id='4e7rr'><p id='4e7rr'><noframes id='4e7rr'><strike id='4e7rr'></strike></noframes></p></span><dir id='4e7rr'><dir id='4e7rr'><table id='4e7rr'><pre id='4e7rr'></pre></table><legend id='4e7rr'><dd id='4e7rr'><sup id='4e7rr'></sup><del id='4e7rr'></del></dd><b id='4e7rr'></b><address id='4e7rr'></address><li id='4e7rr'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='4e7rr'></abbr><blockquote id='4e7rr'></blockquote><center id='4e7rr'></center></abbr></address></noframes><div id='4e7rr'><center id='4e7rr'><pre id='4e7rr'><b id='4e7rr'><code id='4e7rr'></code><table id='4e7rr'></table></b><optgroup id='4e7rr'><font id='4e7rr'></font><kbd id='4e7rr'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='4e7rr'></noframes></div></fieldset></q><address id='4e7rr'></address></div><dir id='4e7rr'></dir></dl></option></tt></style><div id='4e7rr'><i id='4e7rr'></i></div></small><bdo id='4e7rr'></bdo><form id='4e7rr'><select id='4e7rr'></select></form><code id='4e7rr'><strong id='4e7rr'><table id='4e7rr'><table id='4e7rr'></table><acronym id='4e7rr'></acronym></table></strong><q id='4e7rr'><label id='4e7rr'></label></q><span id='4e7rr'><address id='4e7rr'></address></span><noframes id='4e7rr'><dfn id='4e7rr'><optgroup id='4e7rr'></optgroup></dfn><tfoot id='4e7rr'><bdo id='4e7rr'><div id='4e7rr'></div><i id='4e7rr'><dt id='4e7rr'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='4e7rr'></b><table id='4e7rr'><acronym id='4e7rr'></acronym></table><q id='4e7rr'><dfn id='4e7rr'></dfn></q><p id='4e7rr'><noframes id='4e7rr'><ul id='4e7rr'></ul></noframes></p><select id='4e7rr'></select><acronym id='4e7rr'></acronym><legend id='4e7rr'></legend><small id='4e7rr'><kbd id='4e7rr'></kbd></small><del id='4e7rr'></del><option id='4e7rr'><blockquote id='4e7rr'><ins id='4e7rr'><big id='4e7rr'><p id='4e7rr'><sup id='4e7rr'></sup></p><span id='4e7rr'></span><b id='4e7rr'><thead id='4e7rr'><option id='4e7rr'><span id='4e7rr'></span></option></thead><table id='4e7rr'><ins id='4e7rr'><option id='4e7rr'><sub id='4e7rr'></sub></option></ins></table></b><table id='4e7rr'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='4e7rr'></abbr><p id='4e7rr'><label id='4e7rr'><tt id='4e7rr'><font id='4e7rr'><li id='4e7rr'><ul id='4e7rr'></ul></li></font><tt id='4e7rr'><ul id='4e7rr'></ul></tt></tt><strong id='4e7rr'></strong><div id='4e7rr'></div><dir id='4e7rr'></dir><fieldset id='4e7rr'><option id='4e7rr'></option></fieldset><pre id='4e7rr'></pre></label><dfn id='4e7rr'><tr id='4e7rr'></tr></dfn></p><fieldset id='4e7rr'><font id='4e7rr'><kbd id='4e7rr'></kbd><blockquote id='4e7rr'></blockquote></font><fieldset id='4e7rr'></fieldset></fieldset><optgroup id='4e7rr'><em id='4e7rr'></em></optgroup><sub id='4e7rr'></sub><dfn id='4e7rr'></dfn><em id='4e7rr'></em><div id='4e7rr'><kbd id='4e7rr'><td id='4e7rr'></td><dt id='4e7rr'><table id='4e7rr'></table></dt></kbd></div><option id='4e7rr'></option><span id='4e7rr'><big id='4e7rr'><strong id='4e7rr'><button id='4e7rr'><td id='4e7rr'><tfoot id='4e7rr'></tfoot></td><sub id='4e7rr'><dl id='4e7rr'><dt id='4e7rr'><small id='4e7rr'></small></dt><button id='4e7rr'><legend id='4e7rr'></legend></button><em id='4e7rr'></em><thead id='4e7rr'></thead><style id='4e7rr'><table id='4e7rr'><tbody id='4e7rr'></tbody><bdo id='4e7rr'></bdo></table></style></dl></sub><label id='4e7rr'></label></button><noscript id='4e7rr'></noscript></strong></big></span><label id='4e7rr'><ul id='4e7rr'><b id='4e7rr'><ol id='4e7rr'></ol><code id='4e7rr'><sub id='4e7rr'><ins id='4e7rr'><tt id='4e7rr'></tt></ins></sub></code><b id='4e7rr'><sub id='4e7rr'><small id='4e7rr'></small><blockquote id='4e7rr'></blockquote><center id='4e7rr'><style id='4e7rr'></style></center><label id='4e7rr'><dt id='4e7rr'></dt><p id='4e7rr'><span id='4e7rr'><noframes id='4e7rr'><fieldset id='4e7rr'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='4e7rr'></legend></b></b></ul></label><q id='4e7rr'><tr id='4e7rr'><kbd id='4e7rr'></kbd><th id='4e7rr'><kbd id='4e7rr'></kbd></th></tr></q><li id='4e7rr'></li><noframes id='4e7rr'></noframes><tt id='4e7rr'><th id='4e7rr'></th><legend id='4e7rr'><strong id='4e7rr'><big id='4e7rr'></big></strong></legend></tt><sup id='4e7rr'><i id='4e7rr'><small id='4e7rr'><ins id='4e7rr'></ins></small><pre id='4e7rr'></pre></i></sup><td id='4e7rr'></td><center id='4e7rr'><thead id='4e7rr'></thead></center><i id='4e7rr'></i><style id='4e7rr'><fieldset id='4e7rr'></fieldset></style><th id='4e7rr'></th><label id='4e7rr'><form id='4e7rr'></form></label><tbody id='4e7rr'></tbody><center id='4e7rr'><td id='4e7rr'></td><dl id='4e7rr'></dl></center><blockquote id='4e7rr'><acronym id='4e7rr'></acronym></blockquote><noscript id='4e7rr'></noscript></div></html> <script> function fontZoom(size) { document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=size+'px'; } function preview() { bdhtml=window.document.body.innerHTML; sprnstr="<!--startprint-->"; eprnstr="<!--endprint-->"; prnhtml=bdhtml.substr(bdhtml.indexOf(sprnstr)+17); prnhtml=prnhtml.substring(0,prnhtml.indexOf(eprnstr)); window.document.body.innerHTML=prnhtml; window.print(); window.document.body.innerHTML=bdhtml; } </script>