? title_temp 最?小时!这类投资人或面?0%损失,3分钟教你如何自救湖南钢材钢铁?天贸钢铁?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="最?小时!这类投资人或面?0%损失,3分钟教你如何自救,湖南钢材,湖南钢铁,钢材价格,钢材期货,钢材?钢材市场,钢材行情,钢板,钢?金属,冶金,交易,钢厂,电子商务,天贸,湖南,资讯,行情,市场,建站,钢厂价格,长沙市场, 板材, 型材,管材,不锈?优钢,建材,炉料,有色金属,钢材,天贸钢铁? name="keywords"> <meta content="天贸钢铁网是湖南新天贸信息咨询有限公司旗下的钢铁行业信息全面的门户网?包括钢铁?钢材?钢铁价格,钢材价格,钢铁行情,钢材行情,钢材价格走势,钢铁价格走势,钢铁市场,钢材市场,钢铁行业分析等信息,为湖南钢铁企业、钢材企业提供最新的钢材价格行情资讯和钢材现货电子商务服?致力于为湖南钢铁企业、经销商提供最新的资讯信息平台" name="description"> <link href="http://bhwzly.com/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div id=wrapper> <table style="BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; OVERFLOW-Y: hidden; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; HEIGHT: 1px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" background="http://bhwzly.com/tmimages/index_01.gif" > <tr> <td width="14" align="center" valign="top"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/index_01.gif" width="14" height="33" alt="" /></td> <td width="550" height="33" valign="middle"> <iframe frameborder="0" width="550" height="33" bgcolor="#ffffff" src="http://users.tmxxw.com/indexlogin.aspx" scrolling="no"></iframe> </td> <td width="432" valign="middle"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="432" border="0"> <tr> <td width="207" align="center" class="p92"> <script src=http://bhwzly.com/js/thesj.js></script> <script> tick(); </script></td> <td width="75"><a href="http://bhwzly.com/phone/index.asp" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/an-sj.gif" width="125" height="21" border=0 /></a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div id="i3pzba1yccn" class="header"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tr> <td width="217" valign="middle" class="logo"><a href="http://bhwzly.com/"><img src="http://bhwzly.com/images/logo_zx.jpg" alt="天贸钢铁? width="290" border=0 height="90"/></a></td> <td width="783" valign="top"><!--顶部广告 begin--> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="topgg1"><a href="http://bhwzly.com/xj/" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/top_1_1.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> <td class="topgg1"><a href="http://bhwzly.com/jjxs/" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/top_1_2.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> </tr> </table> <!--顶部广告 end--></td> </tr> </table> </div> <!--导航 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=MLogin> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogLeft><a href="#" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/hndh.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogMid> <div id="i3pzba1yccn" class="menu"> <ul> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/">首页</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/bj/">价格中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zx/">资讯中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/">现货?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.tmallsteel.com/">钢材商城</a></li> <li ></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/jjxs/">销售竞?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/xj/">采购?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/video/">钢铁视频</a></li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=top_menu> <!--品种分栏 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>品种:</span></li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=06&DDX_XL=06&sf=&city=">建材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=01&DDX_XL=01&sf=&city=">板材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=02&DDX_XL=02&sf=&city=">型材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=03&DDX_XL=03&sf=&city=">管材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=05&DDX_XL=05&sf=&city=">优钢</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=04&DDX_XL=04&sf=&city=">不锈?/a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=07&DDX_XL=07&sf=&city=">炉料</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=08&DDX_XL=08&sf=&city=">有色金属</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=09&DDX_XL=09&sf=&city=">其他钢材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--品种分栏 end--> <!--城市导航 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>湖南:</span></li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li><a target="_blank" href="#">岳阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">衡阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">益阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">娄底</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">邵阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">怀?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郴州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">永州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">张家?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">湘西</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--城市导航 end--> <!--城市全国 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>全国:</span></li> <li><a target="_blank" href="#">武汉</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">南昌</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">贵州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">重庆</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">上海</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">广州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">天津</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">北京</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">杭州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">成都</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郑州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--城市全国 end--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogRight><a href="#" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/hnlc.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> </div> <!--导航 end--> <!--网站公告 开?-> <!--网站公告 结束--> <!--网站第一排广?开?-> <!--第一排广告结?-> <!--第一?开?-> <div id="i3pzba1yccn" class=main_fy> <!--当前位置部份 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class="location cBlack5"> <div id="i3pzba1yccn" class="ie6 left"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/arrow.gif" width="14" height="12" /> 当前位置?a href="http://bhwzly.com">首页</a> -> <a >宏观资讯</a> -> <a >财经要闻</a></div> </div> <!--当前位置部份 end--> <!--钢价第一部份 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class="MLeft"> <!--各地钢材价格 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="news_box"> <div id="i3pzba1yccn" class="news_title">最?小时!这类投资人或面?0%损失,3分钟教你如何自救</div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_nform"> 【字体选择?a class="black" href="javascript:fontZoom(16)">?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(14)"> ?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(12)">?/a>?<font class="f12">2019/9/18 14:00:18</font>) </div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_key"> 关键词:钢材 钢铁 钢材?钢铁?湖南钢材 湖南钢铁</div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_img"><a ><img src="http://bhwzly.com/flashindex/tmxc735.jpg" width="735" height="60" border="0"></a></div> <div class="news_content" id="fontzoom"><P> 天天财经独家,速关? 今天下午3点,平银转债就将走完最后的交易历程。根据安排,9?8日收市后仍未转股的平银转债将被强制赎回,本次赎回完成后,平银转债将在深圳证券交易所摘牌? 图片来源:公司公? 截至9?2日,平银转债累计有200.17亿元转换成平安银行股票,仍有?0亿元的可转债持有人尚未换股? 平银转债的持有人应该注意,如果不抓住这一最后的交易时段完成转股,将在收盘后被以100.13?张的价格赎回? 截至9?8日午盘,平银转债收盘价为在123.516元,如果平银转债持有人不及时转股,将遭受约20%的损失。对于在130元高位的买入者而言,其损失更大? 转股可保落袋为安 平银转债以260亿元的发行规模,成为今年以来巨无霸级的转债产品,今年2?8日挂牌上市,上市首日便大?4%,收?14.07元。上市至今,平银转债最低价?12.512?张,最高价?30.9?张? 7个月左右的时间实?0%-30%的收益率,平银转债给予了投资人丰厚的回报? 在此期间,平安银行股票价格也一路上扬,年初至今的区间最高涨幅约六成,这让平银转债在进入转股期后快速触发有条件赎回条款? 图片来源:东方财? 根据规定,可转债转股期为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,2019??5日至2025??1日? 根据平银转债募集说明书规定,连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%(含120%),即触发有条件赎回条款。触发有条件赎回条款后,平安银行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。此外,可转债未转股的票面总金额不?000万元时,平安银行也有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债? 在进入转股期后,??5日至8?0日,仅用?9个交易日,平银转债就触发了强制回售条款,创造了银行系可转债最快强赎记录? 一大批可转债触发强制赎? 值得注意的是,受行情回暖影响,正股价格上行,相应的可转债触发提前赎回条款? 冰轮环境、崇达技术、中航光电、蓝色光标近期尚处于转股期内的可转债纷纷发布赎回实施公告。提醒债券持有人若不能在转股期内完成转股,也会遭受巨大损失? 蓝标转?0?5日收市后仍未转股的“蓝标转债”将被强制赎回,蓝标转债近期市价在150元左右?0?4日收市后仍未转股的冰轮转债也将被强制赎回,赎回完成后,冰轮转债将摘牌。冰轮转债的价格近期?30元以上? 崇达转债拟?0?0日起停止交易。崇达转债价格最高达?55元,近期也在130元以上。蓝标转债的持有人如果不能在10?5日当日及之前自行完成转股,也可能面临损失。蓝标转债最近最高价格达?62元? 光电转债则将于10?6日起停止交易? Wind统计信息还显示,特发转债、东音转债、凯龙转债、盛路转债、联泰转债也已经触发强制回售条款? 数据来源:wind 编辑:王朱莹 </P></div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_end"> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_msg">天贸钢铁网免责声明:<br> 天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参?未经许可,不得转载? <!--本信息仅供您参?未经许可,不得转载?br>本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系?-></div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_cmd"> [ <a href="javascript:window.external.AddFavorite(document.location,'$$title$$')"><font color="#000033">收藏该页</font></a> ] [ <a href="javascript:window.clipboardData.setData('Text',location.href);void('0');alert('已复制,您可以粘贴告诉您的朋友们!欢迎再次光临本站!');"> <font color="#FF0000">告诉朋友</font></a> ] [ <a href="javascript:window.close()"><font color="#000033">关闭窗口</font></a> ] [ <a href="javascript:window.print();"><font color="#000033"> 打印资讯</font></a> ]</div> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2">【相关文章?/div> <!--Recommend List Begin--> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="180" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?typeid=004&jshy=&top=6&zf=85"> </iframe> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="Mright"> <!--最新资?begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新资?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--最新钢材价?begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新钢材价?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?typeid=010,065&top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--各地钢材价格 end--> <div id="i3pzba1yccn" class="Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2">推荐供应?</div> <!--Recommend List Begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=cate style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">螺纹?/div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>板材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>管材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>型材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>不锈?/div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>优钢</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <!--<li> </li>--> <li> </li> <li><a href="http://bhwzly.com/gongsi/hjgm/sy.html" title=湖南华美 target=_blank>湖南华美</a> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div> <!--底部 end--> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div> <div id="i3pzba1yccn" class=main_01> <div id="i3pzba1yccn" class="footnav"> <p><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/guanyuwm.asp">网站介绍</a>| | <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/fuwu/cpfw.html">产品服务</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/baojia/baojia.asp">广告服务</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/sitemap.html">网站导航</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zhaopin.asp">诚聘英才</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/lianxiwomen.asp">联系我们</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/friendlink/yqlj.asp">友情链接</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/feedback/feedback.asp">Ʊƽ̨与天贸对?/a>|</p> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="copyright"> 客服电话?731-82241060    传真号码?731-82241051    <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zaixian/zx.html">在线播放<br> </a>    <font color=#213368>增值电信业务经营许可证:湘B2-20130073</font> <br>Copyright 1999-<script>document.write(new Date().getFullYear()); </script> bhwzly.com All Rights Reserved </div> <div id="i3pzba1yccn" style=display:none> </div> </div> </div> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <script type="text/javascript"> var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'}; </script> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jiathis_r.js?move=0&uid=1560128" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4dfff413ae99673eb3cdf406d9e0f453"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='m038u'></q><tt id='m038u'><dd id='m038u'><noscript id='m038u'><dl id='m038u'><i id='m038u'></i><dd id='m038u'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='m038u'></tr><td id='m038u'></td><q id='m038u'></q><dd id='m038u'></dd><div id='m038u'><button id='m038u'><tfoot id='m038u'><i id='m038u'><dl id='m038u'><i id='m038u'><strike id='m038u'><dt id='m038u'></dt></strike></i></dl></i><pre id='m038u'></pre></tfoot><u id='m038u'></u><small id='m038u'></small></button><tr id='m038u'></tr></div><strike id='m038u'></strike><label id='m038u'></label><button id='m038u'></button><optgroup id='m038u'></optgroup><dd id='m038u'></dd><sup id='m038u'><del id='m038u'><strike id='m038u'><dd id='m038u'></dd></strike></del></sup><fieldset id='m038u'><p id='m038u'></p></fieldset><big id='m038u'><big id='m038u'><address id='m038u'><dl id='m038u'></dl></address><dd id='m038u'></dd><table id='m038u'><abbr id='m038u'><strong id='m038u'><blockquote id='m038u'></blockquote></strong></abbr><td id='m038u'><pre id='m038u'></pre></td></table></big></big><q id='m038u'><abbr id='m038u'><thead id='m038u'></thead></abbr></q><li id='m038u'><q id='m038u'><acronym id='m038u'><dd id='m038u'><td id='m038u'><noframes id='m038u'><tr id='m038u'><strong id='m038u'></strong><small id='m038u'></small><button id='m038u'></button><li id='m038u'><noscript id='m038u'><big id='m038u'></big><dt id='m038u'></dt></noscript></li></tr><ol id='m038u'><option id='m038u'><table id='m038u'><blockquote id='m038u'><tbody id='m038u'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='m038u'></u><kbd id='m038u'><kbd id='m038u'></kbd></kbd></noframes><abbr id='m038u'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='m038u'><button id='m038u'><abbr id='m038u'></abbr></button></thead><button id='m038u'><u id='m038u'><u id='m038u'></u></u><tr id='m038u'><optgroup id='m038u'><dd id='m038u'><dfn id='m038u'><tt id='m038u'><thead id='m038u'><optgroup id='m038u'></optgroup></thead></tt><legend id='m038u'></legend><noframes id='m038u'><b id='m038u'><form id='m038u'></form></b></noframes></dfn><pre id='m038u'></pre></dd></optgroup><dl id='m038u'><big id='m038u'><dd id='m038u'><td id='m038u'><dir id='m038u'></dir></td></dd></big><optgroup id='m038u'></optgroup><dfn id='m038u'></dfn></dl></tr></button><strong id='m038u'></strong><ol id='m038u'><dfn id='m038u'><kbd id='m038u'></kbd></dfn></ol><ul id='m038u'></ul><noframes id='m038u'></noframes><blockquote id='m038u'></blockquote><fieldset id='m038u'></fieldset><sup id='m038u'><p id='m038u'><tt id='m038u'><sup id='m038u'><bdo id='m038u'><ol id='m038u'><sup id='m038u'><dl id='m038u'><em id='m038u'><label id='m038u'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='m038u'></address></sup></tt></p><fieldset id='m038u'><noframes id='m038u'><code id='m038u'><strong id='m038u'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='m038u'></sup><div id='m038u'><pre id='m038u'><select id='m038u'></select><td id='m038u'></td></pre></div><kbd id='m038u'><u id='m038u'></u></kbd><div id='m038u'></div><blockquote id='m038u'></blockquote><q id='m038u'></q><th id='m038u'></th><big id='m038u'></big><address id='m038u'><b id='m038u'><select id='m038u'></select></b></address><code id='m038u'></code><ul id='m038u'><strike id='m038u'></strike></ul><noscript id='m038u'></noscript><pre id='m038u'></pre><div id='m038u'><p id='m038u'></p></div><tfoot id='m038u'></tfoot><thead id='m038u'><bdo id='m038u'></bdo></thead><kbd id='m038u'></kbd><p id='m038u'><fieldset id='m038u'><style id='m038u'></style></fieldset></p><acronym id='m038u'><big id='m038u'><code id='m038u'></code></big></acronym><noframes id='m038u'><fieldset id='m038u'></fieldset></noframes><ol id='m038u'></ol><font id='m038u'></font><td id='m038u'><ol id='m038u'></ol></td><center id='m038u'></center><option id='m038u'></option><legend id='m038u'></legend><big id='m038u'></big><sub id='m038u'><ol id='m038u'><li id='m038u'><label id='m038u'></label></li></ol></sub><i id='m038u'><ol id='m038u'></ol></i><del id='m038u'></del><tr id='m038u'><tr id='m038u'><bdo id='m038u'><form id='m038u'><em id='m038u'></em><ins id='m038u'><center id='m038u'><center id='m038u'></center></center></ins><pre id='m038u'><em id='m038u'></em><abbr id='m038u'><legend id='m038u'><div id='m038u'><center id='m038u'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='m038u'></b><noframes id='m038u'><span id='m038u'></span></noframes><font id='m038u'><ol id='m038u'></ol></font><td id='m038u'><abbr id='m038u'><option id='m038u'><big id='m038u'></big></option></abbr><dfn id='m038u'></dfn></td><form id='m038u'><legend id='m038u'></legend></form><td id='m038u'><strike id='m038u'><blockquote id='m038u'></blockquote></strike></td><sup id='m038u'><fieldset id='m038u'><li id='m038u'></li></fieldset></sup><option id='m038u'></option><thead id='m038u'></thead><del id='m038u'></del><b id='m038u'><tfoot id='m038u'></tfoot><i id='m038u'></i></b><sup id='m038u'></sup><thead id='m038u'></thead><kbd id='m038u'></kbd><acronym id='m038u'><strike id='m038u'></strike></acronym><table id='m038u'><select id='m038u'></select></table><strong id='m038u'></strong><center id='m038u'></center><p id='m038u'><b id='m038u'><bdo id='m038u'><span id='m038u'></span></bdo></b></p><tr id='m038u'><form id='m038u'><strong id='m038u'><dir id='m038u'></dir></strong><th id='m038u'></th></form><strong id='m038u'><select id='m038u'></select></strong></tr><form id='m038u'><pre id='m038u'></pre></form><code id='m038u'></code><optgroup id='m038u'></optgroup><strong id='m038u'><td id='m038u'><table id='m038u'><legend id='m038u'><legend id='m038u'><big id='m038u'><fieldset id='m038u'><q id='m038u'><tfoot id='m038u'><big id='m038u'><tt id='m038u'><thead id='m038u'></thead></tt></big><p id='m038u'></p><button id='m038u'><table id='m038u'><ins id='m038u'></ins><tt id='m038u'><li id='m038u'><thead id='m038u'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='m038u'><td id='m038u'></td><tfoot id='m038u'></tfoot></tr><strong id='m038u'><span id='m038u'><dfn id='m038u'></dfn><bdo id='m038u'><thead id='m038u'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='m038u'></button><ol id='m038u'><font id='m038u'><blockquote id='m038u'><center id='m038u'></center></blockquote></font></ol><strong id='m038u'></strong><dl id='m038u'><legend id='m038u'></legend><sub id='m038u'><small id='m038u'></small></sub></dl><style id='m038u'></style><pre id='m038u'><code id='m038u'></code></pre><big id='m038u'></big><font id='m038u'></font><bdo id='m038u'></bdo><dfn id='m038u'><dd id='m038u'><button id='m038u'><strike id='m038u'><div id='m038u'><div id='m038u'><legend id='m038u'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='m038u'><q id='m038u'></q></optgroup></dd><ol id='m038u'><q id='m038u'><dfn id='m038u'><button id='m038u'><tbody id='m038u'><tbody id='m038u'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='m038u'></dl><fieldset id='m038u'></fieldset><u id='m038u'></u><div id='m038u'><ins id='m038u'></ins></div><strong id='m038u'></strong><center id='m038u'></center><strong id='m038u'></strong><small id='m038u'></small><td id='m038u'><q id='m038u'><q id='m038u'><b id='m038u'><optgroup id='m038u'></optgroup></b></q><ol id='m038u'><bdo id='m038u'></bdo></ol><dd id='m038u'><th id='m038u'></th></dd><blockquote id='m038u'></blockquote><ul id='m038u'><style id='m038u'></style></ul></q></td><noscript id='m038u'></noscript><ol id='m038u'></ol><p id='m038u'></p><strong id='m038u'><big id='m038u'></big><strike id='m038u'><q id='m038u'><sup id='m038u'></sup></q></strike></strong><p id='m038u'><thead id='m038u'><acronym id='m038u'><tfoot id='m038u'><kbd id='m038u'></kbd><form id='m038u'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='m038u'></fieldset><b id='m038u'><dt id='m038u'></dt></b><sup id='m038u'></sup><label id='m038u'></label><noframes id='m038u'><ins id='m038u'></ins></noframes><td id='m038u'></td><dfn id='m038u'></dfn><font id='m038u'><style id='m038u'></style></font><tr id='m038u'><td id='m038u'></td></tr><dfn id='m038u'><ul id='m038u'></ul></dfn><tr id='m038u'></tr><abbr id='m038u'></abbr><strong id='m038u'></strong><dt id='m038u'></dt><span id='m038u'><label id='m038u'><td id='m038u'></td></label><address id='m038u'></address></span><label id='m038u'><bdo id='m038u'><dt id='m038u'><dl id='m038u'></dl></dt></bdo></label><abbr id='m038u'><optgroup id='m038u'></optgroup></abbr><code id='m038u'></code><address id='m038u'><thead id='m038u'></thead></address><td id='m038u'><style id='m038u'><tbody id='m038u'></tbody><strong id='m038u'></strong></style></td><ul id='m038u'><ul id='m038u'></ul></ul><del id='m038u'></del><th id='m038u'><option id='m038u'><legend id='m038u'></legend></option></th><b id='m038u'></b><i id='m038u'><noscript id='m038u'></noscript></i><q id='m038u'></q><select id='m038u'></select><option id='m038u'></option><optgroup id='m038u'><big id='m038u'></big></optgroup><noframes id='m038u'><acronym id='m038u'><em id='m038u'></em><td id='m038u'><div id='m038u'></div></td></acronym><address id='m038u'><big id='m038u'><big id='m038u'></big><legend id='m038u'></legend></big></address></noframes><ul id='m038u'></ul><abbr id='m038u'><p id='m038u'><small id='m038u'><bdo id='m038u'><code id='m038u'><i id='m038u'><legend id='m038u'></legend></i><sub id='m038u'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='m038u'></noscript><tr id='m038u'></tr><select id='m038u'><button id='m038u'><dfn id='m038u'><p id='m038u'></p><q id='m038u'></q></dfn></button><noframes id='m038u'></noframes><b id='m038u'></b></select><font id='m038u'></font><option id='m038u'></option><fieldset id='m038u'></fieldset><noframes id='m038u'><i id='m038u'><div id='m038u'><ins id='m038u'></ins></div></i></noframes><tr id='m038u'></tr><label id='m038u'><small id='m038u'></small><b id='m038u'></b></label><noscript id='m038u'><tr id='m038u'></tr><div id='m038u'></div><noscript id='m038u'></noscript><tr id='m038u'></tr></noscript><center id='m038u'></center><dl id='m038u'></dl><blockquote id='m038u'></blockquote><pre id='m038u'><dl id='m038u'><noframes id='m038u'><i id='m038u'></i></noframes><dt id='m038u'></dt></dl><label id='m038u'><dfn id='m038u'></dfn></label></pre><dir id='m038u'></dir><strike id='m038u'></strike><thead id='m038u'></thead><span id='m038u'></span><i id='m038u'></i><font id='m038u'></font><style id='m038u'></style><font id='m038u'></font><td id='m038u'><select id='m038u'><b id='m038u'><address id='m038u'><noscript id='m038u'><acronym id='m038u'></acronym></noscript></address><style id='m038u'><tbody id='m038u'></tbody></style></b></select><ul id='m038u'><thead id='m038u'></thead></ul></td><strike id='m038u'><dt id='m038u'></dt></strike><dfn id='m038u'></dfn><dir id='m038u'><b id='m038u'></b><font id='m038u'></font></dir><ul id='m038u'></ul><q id='m038u'></q><acronym id='m038u'></acronym><center id='m038u'><strong id='m038u'></strong></center><ins id='m038u'><label id='m038u'></label><span id='m038u'></span></ins><li id='m038u'><blockquote id='m038u'></blockquote></li><th id='m038u'><table id='m038u'></table></th><tfoot id='m038u'></tfoot><ins id='m038u'></ins><table id='m038u'></table><noscript id='m038u'><del id='m038u'><ol id='m038u'><center id='m038u'><ul id='m038u'></ul><div id='m038u'></div></center></ol></del></noscript><strong id='m038u'><legend id='m038u'></legend><td id='m038u'></td></strong><font id='m038u'><font id='m038u'></font></font><noscript id='m038u'><em id='m038u'><form id='m038u'><sub id='m038u'></sub></form><bdo id='m038u'></bdo></em></noscript><address id='m038u'></address><center id='m038u'><del id='m038u'></del><sup id='m038u'></sup></center><kbd id='m038u'></kbd><font id='m038u'><b id='m038u'></b><table id='m038u'></table><blockquote id='m038u'></blockquote></font><big id='m038u'><q id='m038u'><center id='m038u'><button id='m038u'></button></center></q></big><i id='m038u'><form id='m038u'><option id='m038u'></option><dir id='m038u'><thead id='m038u'></thead></dir></form><tr id='m038u'><strike id='m038u'><noframes id='m038u'><dl id='m038u'></dl></noframes></strike><dt id='m038u'></dt></tr></i><dfn id='m038u'></dfn><tbody id='m038u'></tbody><select id='m038u'><dir id='m038u'><noscript id='m038u'><th id='m038u'><strike id='m038u'></strike><small id='m038u'></small></th></noscript><tbody id='m038u'><em id='m038u'><optgroup id='m038u'></optgroup><style id='m038u'><tr id='m038u'></tr><address id='m038u'></address></style></em></tbody><code id='m038u'><noscript id='m038u'><ins id='m038u'><font id='m038u'></font></ins></noscript></code></dir><p id='m038u'></p><dl id='m038u'></dl></select><form id='m038u'><bdo id='m038u'></bdo><optgroup id='m038u'><tbody id='m038u'></tbody></optgroup><blockquote id='m038u'><button id='m038u'><pre id='m038u'><li id='m038u'><tfoot id='m038u'><kbd id='m038u'></kbd></tfoot><fieldset id='m038u'><dd id='m038u'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='m038u'></table><span id='m038u'><dl id='m038u'></dl></span></blockquote></form><em id='m038u'><small id='m038u'><blockquote id='m038u'></blockquote></small></em><tfoot id='m038u'></tfoot><del id='m038u'><pre id='m038u'></pre></del><em id='m038u'><acronym id='m038u'><th id='m038u'></th></acronym></em><fieldset id='m038u'></fieldset><code id='m038u'><noframes id='m038u'></noframes></code><form id='m038u'><optgroup id='m038u'><dir id='m038u'></dir></optgroup></form><strong id='m038u'></strong><ins id='m038u'><option id='m038u'></option></ins><dd id='m038u'></dd><span id='m038u'><tbody id='m038u'></tbody></span><strong id='m038u'><pre id='m038u'><form id='m038u'></form></pre></strong><li id='m038u'><abbr id='m038u'><dir id='m038u'></dir><acronym id='m038u'></acronym></abbr></li><ol id='m038u'></ol><strike id='m038u'></strike><label id='m038u'></label><legend id='m038u'><address id='m038u'><thead id='m038u'><tr id='m038u'></tr></thead></address><dt id='m038u'></dt></legend><thead id='m038u'></thead><ins id='m038u'><big id='m038u'></big></ins><kbd id='m038u'></kbd><center id='m038u'><acronym id='m038u'></acronym><code id='m038u'></code></center><ul id='m038u'><pre id='m038u'></pre></ul><style id='m038u'><dt id='m038u'><noframes id='m038u'></noframes></dt><sub id='m038u'></sub><b id='m038u'></b></style></div></html> <script> function fontZoom(size) { document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=size+'px'; } function preview() { bdhtml=window.document.body.innerHTML; sprnstr="<!--startprint-->"; eprnstr="<!--endprint-->"; prnhtml=bdhtml.substr(bdhtml.indexOf(sprnstr)+17); prnhtml=prnhtml.substring(0,prnhtml.indexOf(eprnstr)); window.document.body.innerHTML=prnhtml; window.print(); window.document.body.innerHTML=bdhtml; } </script>