ï»? title_temp 我国北斗系统在轨卫星已达39é¢?明年将全面完成建è®?湖南钢材钢铁ç½?天贸钢铁ç½?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="我国北斗系统在轨卫星已达39é¢?明年将全面完成建è®?,湖南钢材,湖南钢铁,钢材价格,钢材期货,钢材ç½?钢材市场,钢材行情,钢板,钢é“?金属,冶金,交易,钢厂,电子商务,天贸,湖南,资讯,行情,市场,建站,钢厂价格,长沙市场, 板材, 型材,管材,不锈é’?优钢,建材,炉料,有色金属,钢材,天贸钢铁ç½? name="keywords"> <meta content="天贸钢铁网是湖南新天贸信息咨询有限公司旗下的钢铁行业信息全面的门户网ç«?包括钢铁ç½?钢材ç½?钢铁价格,钢材价格,钢铁行情,钢材行情,钢材价格走势,钢铁价格走势,钢铁市场,钢材市场,钢铁行业分析等信息,为湖南钢铁企业、钢材企业提供最新的钢材价格行情资讯和钢材现货电子商务服åŠ?致力于为湖南钢铁企业、经销商提供最新的资讯信息平台" name="description"> <link href="http://bhwzly.com/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div id=wrapper> <table style="BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; OVERFLOW-Y: hidden; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; HEIGHT: 1px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" background="http://bhwzly.com/tmimages/index_01.gif" > <tr> <td width="14" align="center" valign="top"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/index_01.gif" width="14" height="33" alt="" /></td> <td width="550" height="33" valign="middle"> <iframe frameborder="0" width="550" height="33" bgcolor="#ffffff" src="http://users.tmxxw.com/indexlogin.aspx" scrolling="no"></iframe> </td> <td width="432" valign="middle"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="432" border="0"> <tr> <td width="207" align="center" class="p92"> <script src=http://bhwzly.com/js/thesj.js></script> <script> tick(); </script></td> <td width="75"><a href="http://bhwzly.com/phone/index.asp" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/an-sj.gif" width="125" height="21" border=0 /></a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div id="i3pzba1yccn" class="header"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tr> <td width="217" valign="middle" class="logo"><a href="http://bhwzly.com/"><img src="http://bhwzly.com/images/logo_zx.jpg" alt="天贸钢铁ç½? width="290" border=0 height="90"/></a></td> <td width="783" valign="top"><!--顶部广告 begin--> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="topgg1"><a href="http://bhwzly.com/xj/" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/top_1_1.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> <td class="topgg1"><a href="http://bhwzly.com/jjxs/" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/top_1_2.gif" width="340" height="78" border="0"></a></td> </tr> </table> <!--顶部广告 end--></td> </tr> </table> </div> <!--导航 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=MLogin> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogLeft><a href="#" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/hndh.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogMid> <div id="i3pzba1yccn" class="menu"> <ul> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/">首页</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/bj/">价格中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zx/">资讯中心</a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/">现货é€?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://www.tmallsteel.com/">钢材商城</a></li> <li ></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/jjxs/">销售竞ä»?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/xj/">采购é€?/a></li> <li ><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/video/">钢铁视频</a></li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=top_menu> <!--品种分栏 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>品种:</span></li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=06&DDX_XL=06&sf=&city=">建材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=01&DDX_XL=01&sf=&city=">板材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=02&DDX_XL=02&sf=&city=">型材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=03&DDX_XL=03&sf=&city=">管材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=05&DDX_XL=05&sf=&city=">优钢</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=04&DDX_XL=04&sf=&city=">不锈é’?/a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=07&DDX_XL=07&sf=&city=">炉料</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=08&DDX_XL=08&sf=&city=">有色金属</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx?DDX_DL=09&DDX_XL=09&sf=&city=">其他钢材</a> </li> <li><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/searchs/search.aspx">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--品种分栏 end--> <!--城市导航 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>湖南:</span></li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li><a target="_blank" href="#">岳阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">衡阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">益阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">娄底</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">邵阳</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">怀åŒ?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郴州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">永州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">张家ç•?/a> </li> <li><a target="_blank" href="#">湘西</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--城市导航 end--> <!--城市全国 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=menucs> <ul> <li><span class=blue>全国:</span></li> <li><a target="_blank" href="#">武汉</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">南昌</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">贵州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">重庆</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">上海</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">广州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">天津</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">北京</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">杭州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">成都</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">郑州</a> </li> <li><a target="_blank" href="#">更多 >></a> </li> </ul> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div></div> <!--城市全国 end--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=MlogRight><a href="#" target="_blank"><img src="http://bhwzly.com/flashindex/hnlc.gif" width="164" height="113" border="0"></a></div> </div> <!--导航 end--> <!--网站公告 开å§?-> <!--网站公告 结束--> <!--网站第一排广å‘?开å§?-> <!--第一排广告结æ?-> <!--第一æ ?开å§?-> <div id="i3pzba1yccn" class=main_fy> <!--当前位置部份 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class="location cBlack5"> <div id="i3pzba1yccn" class="ie6 left"><img src="http://bhwzly.com/tmimages/arrow.gif" width="14" height="12" /> 当前位置ï¼?a href="http://bhwzly.com">首页</a> -> <a >产经纵横</a> -> <a >机械行业</a></div> </div> <!--当前位置部份 end--> <!--钢价第一部份 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class="MLeft"> <!--各地钢材价格 begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="news_box"> <div id="i3pzba1yccn" class="news_title">我国北斗系统在轨卫星已达39é¢?明年将全面完成建è®?</div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_nform"> 【字体选择ï¼?a class="black" href="javascript:fontZoom(16)">å¤?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(14)"> ä¸?/a> <a class="black" href="javascript:fontZoom(12)">å°?/a>ã€?<font class="f12">2019/9/9 9:50:32</font>) </div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_key"> 关键词:钢材 钢铁 钢材ç½?钢铁ç½?湖南钢材 湖南钢铁</div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_img"><a ><img src="http://bhwzly.com/flashindex/tmxc735.jpg" width="735" height="60" border="0"></a></div> <div class="news_content" id="fontzoom"><P> 卫星导航应用的蓬勃发展,始终伴随航天技术的创新与突破。北斗卫星导航系统是全球四大卫星导航核心供应商之一,目前在轨卫星已è¾?9颗ã€?  据中国卫星导航系统管理办公室副主任杨å†?日在沪召开的第八届航天技术创新国际会议上介绍,从2017年底开始,北斗三号系统建设进入了超高密度发射。目前,北斗系统正式向全球提供RNSS服务,在轨卫星共39颗。今年还将再发射5-7颗,明年再发å°?-4颗卫星后,北斗全球系统建设将全面完成ã€?  他介绍说,北斗系统始终将创新发展作为原动力。通过创新推动技术发展,星载原子钟提高了三个数量级,卫星定位精度稳步提升;通过扩展功能,在进一步提升全球导航定位授时性能和区域短报文通信服务能力的基础上,增加了全球短报文通信、国际搜救、星基增强、精密单点定位等服务能力,为世界航天技术贡献“中国智慧”ã€?  创新还推动了应用产业发展。物美价廉的北斗芯片,正进入28纳米时代,通过建立地基增强系统,实现了全国一张网提供优质高精度服务;通过开展行业和区域示范,推动了北斗产业生态的良性发展ã€?  杨军表示,北斗系统始终坚持开放合作、资源共享。先后与GPS、格罗纳斯实现兼容互操作。北斗导航系统还加入国际民航、国际海事ã€?GPP移动等国际组织,加快融入全球服务,为世界卫星导航贡献“中国力量”ã€?  由国际宇航科学院、中国宇航学会、上海航天技术研究院共同主办的第八届航天技术创新国际会议(中国·上海),以“航天突破性技术创新”为主题。在为期两天的会议期间,来自英国、美国、俄罗斯、日本、以色列ç­?4个国家和地区çš?00多位专家学者,就火箭、卫星、空间站、机器人太空探索、商业航天等领域的相关议题,展开深入研讨,进一步拓展航天领域的国际合作ã€? </P></div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_end"> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_msg">天贸钢铁网免责声明:<br> 天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参è€?未经许可,不得转载ã€? <!--本信息仅供您参è€?未经许可,不得转载ã€?br>本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系ã€?-></div> <div id="i3pzba1yccn" class="news_cmd"> [ <a href="javascript:window.external.AddFavorite(document.location,'$$title$$')"><font color="#000033">收藏该页</font></a> ] [ <a href="javascript:window.clipboardData.setData('Text',location.href);void('0');alert('已复制,您可以粘贴告诉您的朋友们!欢迎再次光临本站!');"> <font color="#FF0000">告诉朋友</font></a> ] [ <a href="javascript:window.close()"><font color="#000033">关闭窗口</font></a> ] [ <a href="javascript:window.print();"><font color="#000033"> 打印资讯</font></a> ]</div> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2">【相关文章ã€?/div> <!--Recommend List Begin--> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="180" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?typeid=012&jshy=&top=6&zf=85"> </iframe> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="Mright"> <!--最新资è®?begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新资è®?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--最新钢材价æ ?begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=" Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2"> 最新钢材价æ ?</div> <iframe name="ad" frameborder="0" width="100%" height="235" scrolling="no" src="http://bhwzly.com/bj/xgwj.aspx?typeid=010,065&top=9&zf=35"> </iframe> </div> <!--各地钢材价格 end--> <div id="i3pzba1yccn" class="Mbox01"> <div id="i3pzba1yccn" class="Mtitle02 cBlue2">推荐供应å•?</div> <!--Recommend List Begin--> <div id="i3pzba1yccn" class=cate style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">螺纹é’?/div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>板材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>管材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>型材</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>不锈é’?/div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> <li> </li> <!--<li> </li>--> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <div id="i3pzba1yccn" class=cate>优钢</div> <div id="i3pzba1yccn" class=RecomCo> <ul > <!--<li> </li>--> <li> </li> <li><a href="http://bhwzly.com/gongsi/hjgm/sy.html" title=湖南华美 target=_blank>湖南华美</a> </li> <li> </li> </ul> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="clear"></div> <!--Recommend List End--> </div> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div> <!--底部 end--> </div> <div id="i3pzba1yccn" class=clear></div> <div id="i3pzba1yccn" class=main_01> <div id="i3pzba1yccn" class="footnav"> <p><a target="_blank" href="http://bhwzly.com/guanyuwm.asp">网站介绍</a>| | <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/fuwu/cpfw.html">产品服务</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/baojia/baojia.asp">广告服务</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/sitemap.html">网站导航</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zhaopin.asp">诚聘英才</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/lianxiwomen.asp">联系我们</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/friendlink/yqlj.asp">友情链接</a>| <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/feedback/feedback.asp">与天贸对è¯?/a>|</p> </div> <div id="i3pzba1yccn" class="copyright"> 客服电话ï¼?731-82241060    传真号码ï¼?731-82241051    <a target="_blank" href="http://bhwzly.com/zaixian/zx.html">在线播放<br> </a>    <font color=#213368>增值电信业务经营许可证:湘B2-20130073</font> <br>Copyright 1999-<script>document.write(new Date().getFullYear()); </script> bhwzly.com All Rights Reserved </div> <div id="i3pzba1yccn" style=display:none> </div> </div> </div> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <script type="text/javascript"> var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'}; </script> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jiathis_r.js?move=0&uid=1560128" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4dfff413ae99673eb3cdf406d9e0f453"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='edli0'><dl id='edli0'></dl></pre><strike id='edli0'></strike><p id='edli0'><legend id='edli0'></legend><noframes id='edli0'><small id='edli0'></small><noframes id='edli0'></noframes></noframes></p><style id='edli0'><q id='edli0'></q></style><big id='edli0'></big><form id='edli0'></form><blockquote id='edli0'><ul id='edli0'><span id='edli0'><b id='edli0'><ol id='edli0'><big id='edli0'><span id='edli0'></span></big></ol><small id='edli0'></small><ol id='edli0'><ul id='edli0'><tbody id='edli0'><fieldset id='edli0'><strong id='edli0'><li id='edli0'><bdo id='edli0'><abbr id='edli0'></abbr></bdo><span id='edli0'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='edli0'><noframes id='edli0'><tbody id='edli0'></tbody></noframes></legend></b><strong id='edli0'></strong></span></ul></blockquote><center id='edli0'><small id='edli0'><ins id='edli0'><td id='edli0'><div id='edli0'></div></td></ins></small></center><del id='edli0'><p id='edli0'></p><noscript id='edli0'><small id='edli0'><b id='edli0'></b><style id='edli0'></style><i id='edli0'></i><small id='edli0'><dl id='edli0'></dl><fieldset id='edli0'><form id='edli0'><dt id='edli0'><code id='edli0'></code><code id='edli0'><div id='edli0'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='edli0'><kbd id='edli0'></kbd><sup id='edli0'><th id='edli0'></th></sup></thead><sup id='edli0'><strong id='edli0'><i id='edli0'></i></strong><small id='edli0'><div id='edli0'></div></small><ins id='edli0'></ins></sup><legend id='edli0'><table id='edli0'></table></legend></noscript></del><li id='edli0'><optgroup id='edli0'></optgroup></li><label id='edli0'></label><label id='edli0'></label><sub id='edli0'></sub><del id='edli0'></del><em id='edli0'><dd id='edli0'></dd></em><small id='edli0'></small><optgroup id='edli0'><dfn id='edli0'></dfn></optgroup><option id='edli0'><tr id='edli0'><code id='edli0'></code></tr></option><fieldset id='edli0'></fieldset><strong id='edli0'></strong><noframes id='edli0'><tfoot id='edli0'></tfoot></noframes><q id='edli0'><code id='edli0'><select id='edli0'></select></code></q><fieldset id='edli0'><big id='edli0'><tt id='edli0'></tt></big><p id='edli0'></p></fieldset><li id='edli0'></li><li id='edli0'></li><tfoot id='edli0'></tfoot><small id='edli0'></small><ul id='edli0'></ul><option id='edli0'></option><pre id='edli0'><ins id='edli0'></ins></pre><select id='edli0'></select><ins id='edli0'><td id='edli0'><i id='edli0'></i></td><u id='edli0'><code id='edli0'><thead id='edli0'><button id='edli0'><thead id='edli0'><option id='edli0'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='edli0'><em id='edli0'><big id='edli0'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='edli0'><strong id='edli0'></strong><del id='edli0'></del></sup><label id='edli0'></label><q id='edli0'><b id='edli0'><acronym id='edli0'></acronym><div id='edli0'><button id='edli0'><table id='edli0'></table><sup id='edli0'><dd id='edli0'><tfoot id='edli0'></tfoot></dd><blockquote id='edli0'><noframes id='edli0'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='edli0'><ul id='edli0'><li id='edli0'></li></ul></div></q><tfoot id='edli0'><font id='edli0'><i id='edli0'><dd id='edli0'></dd></i></font></tfoot><tr id='edli0'><optgroup id='edli0'></optgroup></tr><address id='edli0'><tfoot id='edli0'></tfoot><dd id='edli0'></dd></address><option id='edli0'><abbr id='edli0'><style id='edli0'></style><tt id='edli0'></tt><font id='edli0'></font><u id='edli0'><tt id='edli0'></tt></u></abbr></option><dd id='edli0'><ol id='edli0'></ol></dd><bdo id='edli0'><acronym id='edli0'><pre id='edli0'></pre></acronym><b id='edli0'><span id='edli0'></span></b><form id='edli0'></form></bdo><dl id='edli0'></dl><thead id='edli0'></thead><tt id='edli0'><tt id='edli0'></tt><sub id='edli0'><i id='edli0'><dt id='edli0'></dt><p id='edli0'></p></i></sub></tt><acronym id='edli0'><dd id='edli0'></dd></acronym><small id='edli0'><acronym id='edli0'><i id='edli0'><label id='edli0'><kbd id='edli0'><form id='edli0'><div id='edli0'><strike id='edli0'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='edli0'></bdo><strike id='edli0'><table id='edli0'></table></strike></small><strike id='edli0'></strike><abbr id='edli0'></abbr><tbody id='edli0'></tbody><sup id='edli0'></sup><code id='edli0'><ul id='edli0'><tfoot id='edli0'></tfoot></ul></code><bdo id='edli0'></bdo><tr id='edli0'></tr><sup id='edli0'></sup><abbr id='edli0'></abbr><dfn id='edli0'><dir id='edli0'><p id='edli0'></p></dir><small id='edli0'><div id='edli0'></div></small></dfn><th id='edli0'><noscript id='edli0'></noscript></th><address id='edli0'><abbr id='edli0'></abbr><big id='edli0'></big></address><ol id='edli0'><dd id='edli0'><address id='edli0'></address></dd></ol><sub id='edli0'><optgroup id='edli0'></optgroup><thead id='edli0'></thead></sub><th id='edli0'><del id='edli0'></del></th><dd id='edli0'><small id='edli0'></small></dd><option id='edli0'><thead id='edli0'></thead></option><blockquote id='edli0'></blockquote><option id='edli0'></option><noframes id='edli0'><legend id='edli0'><style id='edli0'><dir id='edli0'><q id='edli0'></q></dir></style></legend></noframes><u id='edli0'></u><table id='edli0'><table id='edli0'><dir id='edli0'><thead id='edli0'><dl id='edli0'><td id='edli0'></td></dl></thead></dir><noframes id='edli0'><i id='edli0'><tr id='edli0'><dt id='edli0'><q id='edli0'><span id='edli0'><b id='edli0'><form id='edli0'><ins id='edli0'></ins><ul id='edli0'></ul><sub id='edli0'></sub></form><legend id='edli0'></legend><bdo id='edli0'><pre id='edli0'><center id='edli0'></center></pre></bdo></b><th id='edli0'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='edli0'><optgroup id='edli0'><dfn id='edli0'><del id='edli0'><code id='edli0'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='edli0'><div id='edli0'><tfoot id='edli0'></tfoot><dl id='edli0'><fieldset id='edli0'></fieldset></dl></div></noframes><label id='edli0'></label></table><tfoot id='edli0'></tfoot></table><span id='edli0'></span><dfn id='edli0'></dfn><tr id='edli0'></tr><th id='edli0'><tt id='edli0'></tt><dd id='edli0'></dd></th><optgroup id='edli0'></optgroup><blockquote id='edli0'></blockquote><center id='edli0'></center><em id='edli0'><kbd id='edli0'></kbd><li id='edli0'><span id='edli0'></span></li><pre id='edli0'></pre></em><ol id='edli0'><tt id='edli0'><label id='edli0'><kbd id='edli0'></kbd></label></tt></ol><sub id='edli0'><sup id='edli0'><dl id='edli0'></dl><td id='edli0'></td><tt id='edli0'><blockquote id='edli0'><big id='edli0'><ol id='edli0'><tt id='edli0'><code id='edli0'><p id='edli0'></p><small id='edli0'><li id='edli0'></li><button id='edli0'><tfoot id='edli0'><i id='edli0'></i></tfoot></button><tbody id='edli0'><em id='edli0'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='edli0'><i id='edli0'><span id='edli0'></span><dt id='edli0'><ol id='edli0'></ol><b id='edli0'></b><strike id='edli0'><dir id='edli0'></dir></strike></dt><legend id='edli0'></legend><tr id='edli0'><optgroup id='edli0'><label id='edli0'><select id='edli0'><tt id='edli0'><blockquote id='edli0'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='edli0'></b></i><dfn id='edli0'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='edli0'></option><td id='edli0'><big id='edli0'><tfoot id='edli0'></tfoot></big><strong id='edli0'></strong></td><tfoot id='edli0'></tfoot><tfoot id='edli0'><pre id='edli0'><acronym id='edli0'><table id='edli0'><dir id='edli0'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='edli0'></tt><strong id='edli0'><u id='edli0'><div id='edli0'><div id='edli0'><q id='edli0'></q></div><strong id='edli0'><dt id='edli0'><sub id='edli0'><li id='edli0'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='edli0'></big><th id='edli0'></th><dd id='edli0'><center id='edli0'></center></dd><td id='edli0'></td><ol id='edli0'><dd id='edli0'><th id='edli0'></th></dd></ol><dt id='edli0'><div id='edli0'><abbr id='edli0'><strike id='edli0'></strike></abbr></div></dt><center id='edli0'></center><center id='edli0'></center><bdo id='edli0'><dd id='edli0'><abbr id='edli0'><strike id='edli0'></strike><ul id='edli0'><del id='edli0'><q id='edli0'><tbody id='edli0'><noframes id='edli0'><bdo id='edli0'></bdo><ul id='edli0'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='edli0'><big id='edli0'><dt id='edli0'><acronym id='edli0'></acronym><q id='edli0'><select id='edli0'><center id='edli0'><dir id='edli0'></dir></center></select><noscript id='edli0'><strong id='edli0'><tr id='edli0'></tr></strong><label id='edli0'></label><strike id='edli0'></strike><option id='edli0'><u id='edli0'><ol id='edli0'><blockquote id='edli0'></blockquote></ol></u></option><table id='edli0'></table></noscript><i id='edli0'><abbr id='edli0'></abbr></i><thead id='edli0'><strong id='edli0'><b id='edli0'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='edli0'></acronym><sub id='edli0'></sub><optgroup id='edli0'><del id='edli0'><optgroup id='edli0'></optgroup></del><button id='edli0'></button></optgroup><ul id='edli0'><em id='edli0'></em><dir id='edli0'><td id='edli0'></td><address id='edli0'></address><td id='edli0'></td><thead id='edli0'><thead id='edli0'></thead><ul id='edli0'></ul></thead></dir><del id='edli0'></del><thead id='edli0'></thead></ul><acronym id='edli0'></acronym></bdo><legend id='edli0'><font id='edli0'><font id='edli0'><span id='edli0'><tr id='edli0'><option id='edli0'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='edli0'><b id='edli0'><select id='edli0'></select></b></tbody><div id='edli0'><form id='edli0'></form><fieldset id='edli0'><pre id='edli0'><kbd id='edli0'><u id='edli0'><form id='edli0'><li id='edli0'><th id='edli0'><dt id='edli0'></dt></th></li><span id='edli0'></span></form><address id='edli0'></address></u><u id='edli0'><tt id='edli0'></tt></u></kbd></pre><p id='edli0'></p></fieldset></div><tbody id='edli0'><blockquote id='edli0'><style id='edli0'></style></blockquote><u id='edli0'></u></tbody><fieldset id='edli0'></fieldset><form id='edli0'></form><li id='edli0'><abbr id='edli0'></abbr></li><acronym id='edli0'></acronym><tt id='edli0'><dl id='edli0'></dl></tt><fieldset id='edli0'></fieldset><em id='edli0'></em><b id='edli0'></b><p id='edli0'></p><tbody id='edli0'><address id='edli0'></address><dd id='edli0'></dd></tbody><dir id='edli0'></dir><tbody id='edli0'></tbody><ul id='edli0'><select id='edli0'></select></ul><td id='edli0'></td><kbd id='edli0'><tt id='edli0'><q id='edli0'></q></tt></kbd><tfoot id='edli0'><select id='edli0'><abbr id='edli0'></abbr><table id='edli0'></table></select></tfoot><em id='edli0'><optgroup id='edli0'><label id='edli0'></label><ol id='edli0'><dir id='edli0'><label id='edli0'></label><form id='edli0'><thead id='edli0'><tbody id='edli0'></tbody></thead></form></dir><table id='edli0'><form id='edli0'><table id='edli0'><legend id='edli0'><li id='edli0'></li><big id='edli0'><span id='edli0'><optgroup id='edli0'><span id='edli0'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='edli0'></noscript><div id='edli0'><code id='edli0'><sup id='edli0'><kbd id='edli0'></kbd></sup><thead id='edli0'><small id='edli0'></small></thead></code></div><dt id='edli0'></dt></table></form></table><abbr id='edli0'><small id='edli0'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='edli0'><optgroup id='edli0'></optgroup></abbr><sup id='edli0'></sup><abbr id='edli0'><style id='edli0'><strike id='edli0'><b id='edli0'><i id='edli0'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='edli0'></table><dl id='edli0'></dl><strike id='edli0'></strike><tt id='edli0'><p id='edli0'></p></tt><div id='edli0'><noscript id='edli0'></noscript><dt id='edli0'><bdo id='edli0'><strong id='edli0'><sup id='edli0'><acronym id='edli0'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='edli0'><tbody id='edli0'></tbody><tbody id='edli0'><dl id='edli0'></dl><del id='edli0'></del><ins id='edli0'><dfn id='edli0'><button id='edli0'></button></dfn></ins><td id='edli0'></td><option id='edli0'></option><tbody id='edli0'><sub id='edli0'><acronym id='edli0'><font id='edli0'><ins id='edli0'></ins></font><tr id='edli0'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='edli0'></dir><address id='edli0'><bdo id='edli0'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='edli0'><q id='edli0'><dd id='edli0'><fieldset id='edli0'></fieldset></dd></q></form><ol id='edli0'></ol><tfoot id='edli0'></tfoot></dt></div><pre id='edli0'><tt id='edli0'></tt><noframes id='edli0'></noframes></pre><dir id='edli0'><tt id='edli0'><q id='edli0'></q><select id='edli0'><dir id='edli0'></dir><ins id='edli0'><li id='edli0'></li></ins><small id='edli0'><ul id='edli0'></ul></small><pre id='edli0'></pre></select></tt><ul id='edli0'></ul></dir><th id='edli0'></th><ol id='edli0'><sup id='edli0'><i id='edli0'><pre id='edli0'><table id='edli0'></table></pre></i></sup></ol><option id='edli0'></option><dt id='edli0'></dt><sup id='edli0'></sup><big id='edli0'></big><thead id='edli0'></thead><p id='edli0'></p><td id='edli0'><acronym id='edli0'><div id='edli0'><tt id='edli0'></tt></div><fieldset id='edli0'></fieldset><bdo id='edli0'></bdo><em id='edli0'><font id='edli0'></font></em></acronym></td><dir id='edli0'></dir><u id='edli0'></u><strong id='edli0'><td id='edli0'></td></strong><tt id='edli0'></tt><q id='edli0'><legend id='edli0'><bdo id='edli0'><bdo id='edli0'><legend id='edli0'><b id='edli0'><strong id='edli0'><label id='edli0'><sup id='edli0'><u id='edli0'><sup id='edli0'></sup></u><big id='edli0'></big><select id='edli0'></select></sup><p id='edli0'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='edli0'></noscript><dt id='edli0'></dt></bdo></legend></q><small id='edli0'></small><b id='edli0'></b><li id='edli0'><p id='edli0'><label id='edli0'><table id='edli0'><sup id='edli0'><em id='edli0'></em></sup></table><blockquote id='edli0'></blockquote></label></p></li><blockquote id='edli0'></blockquote><dd id='edli0'><thead id='edli0'></thead><abbr id='edli0'><noscript id='edli0'><tbody id='edli0'><style id='edli0'><sup id='edli0'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div></html> <script> function fontZoom(size) { document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=size+'px'; } function preview() { bdhtml=window.document.body.innerHTML; sprnstr="<!--startprint-->"; eprnstr="<!--endprint-->"; prnhtml=bdhtml.substr(bdhtml.indexOf(sprnstr)+17); prnhtml=prnhtml.substring(0,prnhtml.indexOf(eprnstr)); window.document.body.innerHTML=prnhtml; window.print(); window.document.body.innerHTML=bdhtml; } </script>